Da li se može nositi odjeća crvene boje?

PITANJE: Interesuje me da li mogu
nositi odjeću crvene boje, jer je prenešeno u Buharijinoj zbirci hadisa
da je Allahov Poslanik s.a.v.s. klanjao u crvenoj odjeći, zatim nalazim
u islamskoj literaturi da je za muškarca crvena i žuta boja haram. Da li
se radi o derogaciji ili je nešto drugo u pitanju?

ODGOVOR: Istina je da postoje
odreðeni hadisi koji spominju odreðene boje koje treba izbjegavati u
odjevanju, a ta forma izbjegavanja je nekada strožija a nekada blaža,
zavisno od namjere osobe zbog koje se odlučuje za odreðenu boju.

Razlog zabrane odreðenih boja leži u
njima samima, to jest u njihovoj izazovnosti, odnosno skretanju pažnje.

Islam ne želi posebno isticanje
čovjeka i izazovnost u boji odjeće koja skreće pažnju na njega i koja ga
čini centrom pažnje na javnim mjestima, jer je to uzrok oholosti.

Tako da čovjek, koji na javnim
mjestima oblači odjeću izrazito žute ili narandžaste boje sa namjerom da
ga ona učini primjećenim, da privuče pažnju i poglede prisutnih, ponaša
se u suprotnosti sa propisima islama o odijevanju.

Ukoliko čovjek oblači odjeću
pomenute boje ili drugih boja koje su izazovne, ali to nije na javnom
mjestu, onda ne postoji motiv isticanja i skretanja pažnje na sebe, tako
da u tim situacijama ne postoji razlog za zabranu.

Dakle, prilike u kojima se čovjek
nalazi i njegova namjera su faktori koji odreðuju da li je nešto
dozvoljeno ili zabranjeno u odijevanju i koji je stepen zabrane.