Injekcija

PITANJE: Da li injekcija u toku dana posta kvari
post?

ODGOVOR: Ono što je poznato i u čemu se slaže sva
islamska ulema jeste da će post biti pokvaren unošenjem hrane ili pića u
organizam, kao i zadovoljavanje seksualnih strasti (bilo odnosom izmeðu
supružnika ili samozadovoljavanjem koje je praćeno ejakulacijom). Što se
injekcija tiče stavovi islamskih pravnika su različiti. Jedan od onih
koji smatraju da injekcije, koje osoba ne može izbjeći zbog svog
zdravstvenog stanja, neće pokvariti post jeste dr. Jusuf el-Karadavi,
koji kaže da injekcija, bez obzira da li se dala u venu ili mišić, neće
pokvariti post.(fetava muasire, 1. dio, 305. str.)
Mi savjetujemo svakome ko može izbjeći injekcije u toku
dana posta da to učini, jer će time svoju savjest smiriti i otkloniti
svaku sumnju po tom pitanju. Ukoliko ne postoji način da se odloži
injekcija do poslije iftara, jer se radi o injekciji koja je lijek i od
nje zavisi poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja, onda će je
osoba primiti i ona mu, inšaallah, neće pokvariti post.
Ukoliko se radi o injekcijama sa hranljivim sastavom,
koje mogu u potpunosti zamijeniti obrok koje osoba sa tom namjerom i
uzima, njima će post biti pokvaren.

Uzimanje
tableta, koje se vrši oralnim putem, pokvarit će post jer se koristi
način koji je uobičajen za konzumiranje hrane, gdje sve što preko usta
prodre u čovjekov organizam, osim ukoliko to nije učinjeno u zaboravu
ili se radi o mušicama i sl., pokvarit će post.