Zaboravljeni sadekatu-l-fitr

PITANJE: Šta učiniti sa novčanim
iznosom sadekatu-l-fitra koji je osoba imala namjeru da izmiri, ali zbog
zaborava to nije učinila u predviðenom vremenu?

ODGOVOR: Sadekatu-l-fitr kao dužnost
ima svoje propisano vrijeme izvršavanja u kojem je potrebno da bude
realizovan, da bi uslijedila nagrada predviðena od strane Uzvišenog
Zakonodavca.

Ukoliko osoba ne izvrši ovu obavezu
u propisanom vremenu, to jest, neposredno prije klanjanja bajram namaza,
ovo davanje više nema status sadekatu-l-fitra, a logično je i da ne
proizvodi efekat sadekatu-l-fitra. Meðutim, bez obzira na to, ono se ne
smije zanemariti, već se treba izvršiti, ali će u ovom slučaju imati za
davaoca status obične sadake.