Usmjeravanje sredstava od zekata

PITANJE: Kakav je stav islamske
uleme po pitanju prakse pojedinaca da sredstva zekata usmjeravanja na
odreðene adrese, koje su van granica mjesta boravka, ili države davaoca?

ODGOVOR: Što se tiče adresa na koje
se usmjeravaju sredstva od zekata i sadekatu-l-fitra, one, po mišljenju
islamske uleme, ne smiju biti van granica države ili regije u kojoj živi
davalac, pogotovo ako je potreba tog mjesta za tim sredstvima velika.

Imajući u vidu vrijeme u kojem
živimo i potrebe velikog broja ljudi za pomoći, lako je zaključiti da je
u svakoj državi i svakom regiji veliki broj onih koji su potrebni
sredstava od zekata.

Vjernik, rukovodeći se željom da
pomogne, uporeðujući važnost različitih adresata, vrlo često zanemari
potrebe onoga što mu je blisko, zarad nečega što mu je dalje, a što on
smatra važnijim. Meðutim, to je potpuno pogrešna praksa i zaključak.

Stav većine islamske uleme po ovom
pitanju je jasan i glasi da se sredstva zekata i sadekatu-l-fitra ne
mogu iznositi vani sve dotle dok postoje potrebe za njima unutar regije
u kojoj živi davaoc, s tim što jedan dio uleme iznošenje sredstava
smatra zabranjenim, a drugi pokuðenim, već se ona moraju uložiti na
domaćem prostoru u svrhe koje su odreðene kao prioritetne od strane
nadležnih organa Islamske zajednice na tom prostoru.

Iznošenje sredstava izvan granica
mjesta boravka, po mišljenju islamske uleme, dozvoljava se samo onda
kada na domaćem prostoru ne postoji potreba za dotičnim sredstvima, tako
da nadležni organ Islamske zajednice donosi rješenje po kojem se
sredstva koja su sakupljena na ime zekata usmjeravaju na odreðenu
adresu, van granica koje pokriva dotična Islamska zajednica u kojoj se
nalazi mjesto boravka davaoca.

Može se
primijetiti da je i u prvom slučaju i u drugom (u slučaju zabrane
iznošenja i dozvole) prisutan element institucionalne organizovanosti
ovog davanja, koji ni u kom slučaju ne smije biti omalovažen ili doveden
u pitanje od strane davaoca.