Davanje sadekatul-fitra

Da li osoba koja je dužna dati sadekatu-l-fitr može sama birati kome ga želi dati, ili je pravo izbora prioritetne kategorije nadležnost organa Islamske zajednice?

ODGOVOR: Dužnost davanja sadekatu-l-fitra obuhvata sve pripadnike islama, bez obzira na njihovu starostnu dob, i ona se mora izvršiti u toku mjeseca ramazana.
Tačno je da Uzvišeni Allah dž.š. u kur'anskom ajetu spominje kategorije kojima pripadaju sredstva od zekata i sadekatul fitra, meðutim ti se ajeti pogrešno razumiju i tumače od strane pojedinaca. Većina ljudi daje sebi za pravo da tumači onako kako njoj u datom trenutku godi, što je potpuno pogrešno, jer ljudi, uglavnom, nisu objektivni, pogotovo kada su u pitanju materijalna davanja, jer uvijek gledaju svoj interes, a ne zadovoljenje propisa.
O čemu se ovdje radi? Postoje odreðeni ajeti koji su upućeni svim ljudima, a postoje drugi koji su upućeni onima koji rukovode, odnosno zaduženi su da sprovode u praksi Božije naredbe, kao što je npr. zekat.
Allah dž.š. nareðuje Poslaniku a.s. da uzme zekat od svojih sljedbenika, riječima: ”I uzmi iz imetaka njihovih zekat da bi ih očistio i njime blagoslovio”, što znači da je zekat davanje koje se organizuje i sprovodi od strane islamske države, a pošto nje nema, onda ta naredba ostaje nadležnim organima Islamske zajednice. Ajet koji spominje kategorije upućen je onom ko ubira – sakuplja sredstva zekata i sadekatu-l-fitra da na osnovu njega i spomenutih kategorija odredi prioritete na čije adrese će sakupljena sredstva biti usmjeravana.
Dakle, ono što mora svima biti kristalno jasno jeste da su zekat i sadekatu-l-fitr institucionalni ibadeti i tako moraju biti i prihvaćeni od strane davaoca, jer je to jedan od preduslova njihove ispravnosti, što znači da pojedinac nema pravo sam odlučivati kome će i koliko dati na ime zekata ili sadekatu-l-fitra, jer time dovodi u pitanje ispravnost ovoga ibadeta, a samim tim i posta koji je direktno vezan sa njim (sadekatu-l-fitrom).