Injekcija u toku posta

Da li injekcija u toku dana posta kvari post?

ODGOVOR: Ono što je poznato i u čemu se slaže sva islamska ulema jeste da će post biti pokvaren unošenjem hrane ili pića u organizam, kao i zadovoljavanjem seksualnih strasti (bilo odnosom izmeðu supružnika ili samozadovoljavanjem koje je praćemo ejakulacijom), a što se injekcija tiče, stavovi islamskih pravnika su različiti. Jedan od onih koji smatraju da injekcije koje osoba ne može izbeći, zbog svog zdravstvenog stanja, neće pokvariti post jeste dr. Jusuf el Karadavi. On kaže da injekcija, bez obzira da li se dala u venu ili mišić, neće pokvariti post. (Fetava muasire, 1. dio, 305. str.)
Mi savjetujemo svakome ko može izbeći injekcije u toku dana posta da to učini, jer će time svoju savjest smiriti i otkloniti svaku sumnju po tom pitanju. Ukoliko ne postoji način da se odloži injekcija do poslije iftara, jer se radi o injekciji koja je lijek i od nje zavisi poboljšanje ili pogoršanje zdravstvenog stanja, onda će je osoba primiti i ona mu, inšaallah, neće pokvariti post.
Ukoliko se pak radi o injekcijama sa hranljivim sastavom koje mogu u potpunosti zamijeniti obrok koje osoba sa tom namjerom i uzima, njima će post biti pokvaren.