Gledanje u nago tijelo na TV-u ili časopisima tokom posta

Da li će post biti pokvaren ako osoba u toku dana posta na TV-u ili u novinama (časopisu) vidi nago žensko ili muško tijelo?
 

ODGOVOR: Pogled u nedozvoljeno nije nešto što post kvari, ali ga u svakom slučaju treba izbjegavati, pogotovo ako osoba za to ima mogućnosti. Zato musliman, kako u ramazanu tako i uvijek, mora voditi računa o televizijskom programu kojeg prati on i njegova porodica i ne smije dozvoliti sebi ni drugima u porodici da posmatraju scene u kojima ima nemorala, niti smije dozvoliti sebi ni drugima čitanje časopisa u kojima je zastupljen nemoral. Ove stvari, iako ne kvare post, mogu umanjiti njegovu vrijednost, pogotovo ako osoba to čini namjerno i ne pokušava da se toga zaštiti.