Ko može koristiti olakšicu da ne posti mjesec ramazan

Poznata mi je olakšica da bolesne osobe ne moraju postiti u toku mjeseca ramazana. Interesuje me koje se kategorije bolesnika imaju pravo koristiti ovom olakšicom?  

ODGOVOR: Uzvišeni Allah dž.š. govoreći o postu kaže: "…a onaj ko od vas bude bolestan ili na putu, neka naposti isti broj dana…" Takoðe kaže Uzvišeni: "Allah dž.š. želi da vam olakša, a ne želi da vam oteža."
Iz citiranih ajeta se jasno razumije da bolesnik i osoba koja je na putu (musafir) imaju pravo ne postiti u toku mjeseca posta.
Postavlja se pitanje kojim bolesnicima ili kojim vrstama bolesnika je dozvoljeno da ne poste? Odgovor na ovo pitanje, na žalost, ne daju imami niti profesori medrese, meðutim oni usmjeravaju na one koji daju odgovore na ovakva pitanja. Odgovor na ovo pitanje daje stručno medicinsko lice (ljekar) koje najbolje poznaje prilike bolesnika i njegove mogućnosti, kao i to šta njegov organizam može podnijeti, a šta mu nanosi poteškoće i komplikacije u zdravstvenom stanju. Stoga je dužnost bolesnoj osobi konsultovati ljekara, ali pod uslovom da se radi o povjerljivoj osobi koja neće osobu prevariti i neće je nagovoriti na neposlušnost njenom Gospodaru koji joj nareðuje post.
Zato ovom prilikom i ne možemo reći koji su to bolesnici osloboðeni od posta, što znači da svako onaj ko osjeća da mu post škodi ili se boji da će mu post naškoditi, jer je već bolestan, treba konsultovati ljekara i ukoliko on procijeni da post zaista negativno utiče na liječenje tog bolesnika dužan ga je poslušati, bez obzira što bi bolesnik možda više volio da posti, makar se njegovo stanje i pogoršalo. Vidjeli smo da svrha ovoga, a i drugih propisa, nije da čovjeku donesu tegobe, komplikacije i pogoršanje zdravstvenih prilika već im je svrha da čovjek sam sebi pomogne i olakša izvršavanjem tih propisa.