17. zasijedanje Evropskog vijeća za fetve

U Sarajevu je od 15. do 20. maja 2007. god., u čast jubilarne desete
godine postojanja, održano 17. redovno zasijedanje Evropskog vijeća za
fetve.
Evropsko vijeće za fetve i istraživanja je neovisna, specijalizirana,
islamska znanstvena ustanova osnovana 1997. godine sa sjedištem u
Dablinu,  Republika Irska, a prva sjednica je održana u Sarajevu, kojoj
je takoðe prisustvovao dr. Karadavi, za kojeg možemo slobodno reći da
spada u vrh velikana islamske uleme današnjice. Cilj osnivanja Vijeća
nije da parira sličnim organizacijama u islamskom svijetu, već da vjeru
islam predstavi u Evropi u pravom svjetlu, a takoðe i da bude
svojevrsni servis i pomoć muslimanima Evrope i adresa na koju se mogu
obratiti kako bi riješili brojne probleme iz oblasti vjere, koji se
javljaju kao posljedica boravka i djelovanja muslimana u multietničkim
sredinama, kakvo je evropsko područje, bilo da je u pitanju primjena
pojedinih propisa vjere ili tumačenje.

Članovi Vijeća su istaknuti alimi i poznavaoci islamskog prava iz Evrope i svijeta. Predsjednik Vijeća je dr. Jusuf Karadavi, eminentni savremeni islamski pravnik, a njegov zamjenik je šejh Fejsal Mevlevi. Član ovog vijeća je i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić.
Generalni sekretar Vijeća je Šejh Husejn Halava iz  Sjeverne Irske.
Svečano otvaranje skupa
Svečanost otvaranja ovog skupa upriličena je u amfiteatru kompleksa džamije Kralja Fahda, a skupu su, pored predsjednika Evropskog vijeća, dr. Jusufa El-Karadavija i uleme – članova pomenutog vijeća, prisustvovali: reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa-ef. Cerić, koji je zahvalio Vijeću na izboru Sarajeva kao grada domaćina, generalni sekretar Al-Azharove Akademije za istraživanje, muftije sa prostora kojeg pokriva Rijaset IZ-e u BiH, gosti iz zemlje i inostranstva, predstavnici vjerskih zajednica u BiH, predstavnik države Bosne – ministar za manjinska prava u Vijeću ministara BiH dr. Safet Halilović, te drugi brojni gosti.
Tročlanu delegaciju Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, na svečanosti otvaranja ovog skupa, predvodio je predsjednik Mešihata i glavni muftija Muamer-ef. Zukorlić, a u delegaciji su bili dr. Mevlud-ef. Dudić – dekan Fakulteta za islamske studije u Novom Pazaru i Rešad-ef. Plojović – rukovodilac Mearifske službe Mešihata, koji je osim svečanosti otvaranja prisustvovao i radu Vijeća kao predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji.
Tema 17. redovnog zasijedanja Evropskog vijeća bila je „El-Muvatanetu ve-l-indimadž“, to jest „Graðanstvo i integracija“, gdje je analizirano stanje muslimanskih manjina u Evropi, te pitanje njihovog direktnog učešća u državnim institucijama i poslovima koji se odvijaju u skladu sa propisima pojedinih država, kao i učešću muslimana, kao ravnopravnih članova zajednica u kojima žive, u drugim oblicima kulturnog i javnog života. 
Tokom prva dva dana podneseno je više od deset referata na temu "Graðanstvo i integracija". U svim referatima dominirala je misao i teza o potrebi pozitivne integracije i uključivanja muslimana u evropske integracione tokove uz očuvanje njihove vjerske i kulturne posebnosti. U okviru ove teme referat je podnio i reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić o "Povijesnom iskustvu integracije kroz primjer Gazi Husrevbegove medrese".
Drugoga dana rada Vijeća u Kulturnom centru Kralj Fahd dr. Karadavi održao je predavanje na temu "Ummet danas", u kojem se osvrnuo na aktuelno stanje islamskog ummeta.
U petak i subotu Vijeće je raspravljalo o nekim praktično-pravnim pitanjima muslimana u Evropi
U subotu navečer Vijeće je zaključilo svoj rad usvajanjem završnog dokumenta. Završni komunike sadrži zaključke u vezi graðanstva i integracije muslimana u evropska društva uz očuvanje njihove vjerske posebnosti. Završni dokument, takoðer, sadrži niz preporuka muslimanima u kojima se pozivaju da poštuju zakone i propise država u kojima žive, da se aktivno uključe u sve korisne društvene aktivnosti i da rade na poboljšanju slike muslimana u očima nemuslimana u Evropi. Iskazan je i zahtjev za eliminisanjem svih vidova diskriminacije prema muslimanima koji se uočavaju u nekim ustanovama i organizacijama u Evropi.
Vijeće je iskazalo veliku zahvalnost Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini na čelu sa reisu-l-ulemom dr. Mustafom Cerićem, koja je pomogla u organizaciji ovog skupa,  državi Bosni i Hercegovini i njenim organima koji su olakšali proceduru dobijanja viza za članove Vijeća, te Kulturnom centru "Kralj Fahd" koji je omogućio održavanje svečane sjednice Vijeća u sali ovog centra.
Potpisan protokol izmeðu Evropskog i Vijeća za fetve BiH
Reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić, predsjednik Vijeća za fetve BiH i  dr. Jusuf Kardavi predsjednik Evropskog vijeća  za fetve i istraživanja potpisalio su danas u Sarajevu Protokol o saradnji izmeðu ova dva vijeća.
Protokolom  se reguliše  unapreðenje rada islamskih ustanova koje se bave fetvama i tumačenjem islama, zatim predviða razmjenu u oblasti istraživanja i studija, saradnja u izdavaštvu, informisanju i drugim djelatnostima.
Nakon svečanog čina potpisivanja Protokola, reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić je u prostorima Gazi Husrev begove medrese u prisustvu generalnog sekretara Rijaseta Muhameda Salkića,  eminu-l- fetava dr. Enesa  Ljevakovića, direktora medrese Zijada ef. Ljevakovića, predsjednika Udruženja ilmije Muharema Hasanbegovića i drugih zvaničnka Islamske zajednice predao libanonbskom šejhu Fejsalu Mevleviju iznos od 102 hiljade i petsto EUR-a  koje su muslimani u BiH putem serigije prikupili kao pomoć nastradalim u nedavnim ratnim sukobima u Libanonu.
Dr. Karadavi proučio dovu
za mir u Svijetu
Dr. Jusuf Karadavi predsjednik Evropskog vijeća za fetve i istraživanja i vodeći islamski mudžtehid, nakon džuma-namaza proučio je u Begovoj džamiji u Sarajevu dovu za mir u našoj zemlji i svijetu.
Dr. Karadavi je u kratkom obraćanju prije dove izrazio zadovoljstvo obnovom i poboljšanjem prilika u našoj zemlji u poreðenju sa njegovom ranijom posjetom od prije deset godina i potencirao važnost koju bosanski muslimani uživaju u arapsko-islamskom svijetu.
Ističući značaj islamske solidarnosti, dr. Karadavi je naglasio da muslimani u BiH imaju iskrene prijatelje širom islamskog svijeta koji osjećaju istinsko bratstvo i ljubav prema bosanskim muslimanima.
Dr. Jusuf Karadavi je potom uputio dovu za mir u našoj zemlji i svijetu, prosperitet i pravdu meðu ljudima.