Sandžak je bogatiji za još dva magistra islamskih nauka

Pajazit Nicević i Muhamed Demirović uspješno krunisali visokim zvanjima svoje školovanje u Libanu. Na raspolaganje Islamskoj zajednici u Srbiji

    

Prije desetak godina Mešihat Islamske zajednice Sandžaka poslao je
studente u islamske zamlje širom svijeta i tako posijao sjeme od kojih
se očekivao rezultat i dobar prinos. Znajući kakve studente šalju,
čelni ljudi u Mešihatu nisu sumnjali u dobar rezultat.
Činjenica da je najveći broj tih studenata okončao diplomske studije, a
dobar dio njih čak i postdiplomske, odbranivši i magistarske teze,
govori o opravdanosti takvog angažmana i o zavinim rezultatima koje
svršenici „Gazi Isa-beg“ medrese i ostali naši studenti postižu širom
svijeta.
U toj grupi su bili Bajazit Nicević iz Novog Pazara i Muhamed Demirović
iz Ribarića, opština Tutin. Oni su 1996. upisali Islamski fakultet na
univerzitetu „Džinan“ u Libanu. Fakultet su okončali u redovnom roku sa
odličnim rezultatima, diplomirajući na istom 2001. god. Poslije
fakulteta nastavljaju sa sticanjem znanja, kako pred eminentnim
islamskim učenjacima u Siriji i Libanu, tako i na istom univerzitetu
kroz postdiplomske studije.
Dugogodišnji boravak na polju traženja nauke, ne samo kroz redovne
studentske aktivnosti već i kroz lični entuzijazam i nesebično
zalaganje ovih vrijednih studenata koji nisu žalili ni vremena ni
truda, a takoðer ni materijalnih sredstava, pokazao je svoju pravu
vrijednost kada su na pomenutom univerzitetu odbranili magistarske
radove i pokazali visok stepen znanja.
Bajazit Nicević je odbranio magistarski rad iz oblasti akaida.
Magistarsku tezu je odbranio pred nekoliko istaknutih islamskih
učenjaka, meðu kojima su bili: prof. dr. Ali Ljaga, prof. dr. Mahmud
Harmuš i prof. dr. Husam Subat, a mentor mu je bio prof. dr. Madžid
Derviš
Magistarski rad je ocijenjen najboljom ocjenom i komisija se složila da ima historijsku vrijednost.
Muhamed Demirović je odbranio magistarski rad iz oblasti komparativnog
fikha. Magistarski rad je odbranio pred istaknutim islamskim
učenjacima: prof. dr. Ali Ljaga, prof. dr. Husam Subat, prof. dr.
Muhamed Hasen El-Buga, a mentor mu je bio prof. dr. Alauddin Za’teri,
poznati učenjak iz Damaska.
Rad je dobio najveće ocjene svih članova komisije, a student je pokazao visok stepen znanja i sposobnosti.
Magistri su se stavili na raspolaganje institucijama Mešihata Islamske
zajednice u Srbiji, što će biti prilika da se njihov dugogodišnji trud
na traženju nauke iskoristi i primijeni na terenu za opštu korist,
inšallah.

Irfan-ef. Bećirović