Rektor američkog univerziteta posjetio Glavnog muftiju

Dana 5. jula 2007. god. Mešihat Islamske zajednice posjetili su ugledni bosansko-herecegovački univerzitetski profesori: prof. dr. Hasan Muratović – nekadašnji predsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, bivši rektor Sarajevskog univerziteta i aktuelni rektor Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini u osnivanju, te prof. dr. Šefkija Čekić – dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

 

Dana
5. jula 2007. god. Mešihat Islamske zajednice posjetili su ugledni
bosansko-herecegovački univerzitetski profesori: prof. dr. Hasan
Muratović – nekadašnji predsjednik Vlade Bosne i Hercegovine, bivši
rektor Sarajevskog univerziteta i aktuelni rektor Američkog
univerziteta u Bosni i Hercegovini u osnivanju, te prof. dr. Šefkija
Čekić – dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u
Sarajevu.
 
Njih je u svom kabinetu primio predsjednik Mešihata i glavni muftija
Muamer-ef. Zukorlić, koji je sa uglednim naučnim radnicima razgovarao o
aktuelnoj situaciji u Sandžaku, o saradnji izmeðu obrazovnih
institucija u Bosni i Hercegovini i Sandžaku, a prije svega na polju
visokog obrazovanja.

S.Š.