Plav dobija žensku medresu

Čast mi je da ugostim danas vrlo brojnu delegaciju sa prostora Plava i
Gusinja, koja je sačinjena od imama sa ovog područja, od džematlija
koji žive na tom prostoru kao i od značajnog broja ljudi koji žive u
Americi i koji su ovdje na odmoru. U prilici smo da razgovaramo o brojnim pitanjima. Jedno od pitanja koje
su inicirali gosti jeste pitanje otvaranja medrese u Plavu kao
odjeljenja Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru …

Čast mi je da ugostim danas vrlo brojnu delegaciju sa prostora Plava i
Gusinja, koja je sačinjena od imama sa ovog područja, od džematlija
koji žive na tom prostoru kao i od značajnog broja ljudi koji žive u
Americi i koji su ovdje na odmoru.U prilici smo da razgovaramo o brojnim pitanjima. Jedno od pitanja koje
su inicirali gosti jeste pitanje otvaranja medrese u Plavu kao
odjeljenja Medrese „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru, što nas je
obradovalo, jer se uklapa u naše planove i potvrðuje opredjeljenje
Islamske zajednice da dvije trećine, mogu tako reći, energije
posvećujemo obrazovanju, jer to je investicija koja ne može da podbaci.
To je uvijek uspješna investicija, a Plav i Gusinje, i kroz historiju i
kroz sadašnje vrijeme, potvrðuju da su izuzetno bitan prostor. I ovom
inicijativom i ovom posjetom, a i brojnim drugim inicijativama koje su
u planu, potvrðujemo naše opredjeljenje, kao Islamska zajednica u
cjelini i kao sandžački prostor, da potpuno spremni idemo u susret svim
civilizacijskim izazovima i trendovima, globalizaciji i svim drugim
integrativnim procesima. Kao takvi želimo imati spremnog pojedinca,
posebno mladog školovanog čovjeka koji će to razumjeti, a to znači da
ćemo i Sandžak i vjeru ponuditi kao faktor spajanja i susreta. I u tom
pogledu želja nam je da Sandžak, uprkos političkim i administrativnim
podjelama, potvrðuje da ima energiju jedinstva i da prerasta upravo u
ono što u stvarnosti jeste, a to je da predstavlja zemlju, odnosno
prostor susreta, a ne prostor sudara. U tom pogledu ovo je još jedna
potvrda takvog opredjeljenja i mislim da će ovakvih projekata biti, ako
Bog da, ubuduće još više.