Reagovanje na navode B92

TELEVIZIJI B92 Beograd  

 
Na trećem dnevniku Vaše televizije
21.08.2007. god. objavili ste informaciju u vezi sa Agencijom za izdavanje
sertifikata halal kvaliteta u Srbiji.
U vezi sa tim želimo Vas
obavijestiti da su informacije koje ste dobili od porodice Jusufspahić u
Beogradu netačne i kao takve predstavljaju obmanjivanje javnosti sa
niskoprofiterskim ambicijama.

U Srbiji postoji jedna i jedina
legalna i legitimna Islamska zajednica sa sjedištem u Novom Pazaru na čelu sa
Mešihatom, sa isključivim pravom na osnivanje i davanje dozvole za rad Agencije
za izdavanje sertifikata za halal kvalitet.
Javnosti je poznato da je Mešihat
Islamske zajednice u Srbiji 12.06.2007. god. osnovao ovu Agenciju koja će u
saradnji sa sličnim agencijama Islamskih zajednica na području bivše
Jugoslavije obavljati ovaj odgovoran i kompleksan posao.
Ova Agencija ovih dana vrši obuku
svojih auditora koji će biti stručno osposobljeni i jedino ovlašćeni za praćenje
proizvodnog procesa u cilju izdavanja sertifikata zainteresovanim proizvoðačima. 
Kako ne bi došlo do zloupotrebe ovog
važnog duhovnog resursa, Islamska zajednica će obavijestiti potencijalne
kandidate u Srbiji, kao i važne subjekte na tržištu islamskih zemalja, da
eventualno izdavanje sertifikata mimo Agencije u Novom Pazaru neće imati stručnu
i duhovnu validnost. 
Od Vas očekujemo da, u skladu sa
Zakonom o javnom informisanju, objavite ovu informaciju kao i prethodnu
dezinformaciju.
S poštovanjem,
Informativna služba Mešihata
Islamske zajednice u Srbiji