Specijalizacija na Univerzitetu Ebu Nur u Damasku


I ove godine, kao i prethodne, za vrijeme ljetneg
raspusta, Univerzitet „Ebu Nur“ iz Damaska organizovao je kurs i
specijalizaciju za imame, hatibe, muderrise i daije. Mogao je doći svako ko
obavlja jednu od spomenutih funkcija u Islamskoj zajednici u bilo kojoj državi
svijeta, ali je bio dužan da se javi makar mjesec dana ranije kako bi mu Univerzitet
obezbijedio smještaj.  

Treba napomenuti da je osnivač ovog prelijepog i
ogromnog univerziteta poznati sirijski alim rahm. Ahmed Kiftaru. Univerzitet se
sastoji od četiri fakulteta, i to: isturenog odjeljenja fakulteta Imama Ewzaije
iz Libana, Fakulteta islamskih nauka iz Jordana, Fakulteta „Dawa islamijje“ iz
Libije i njihovog Fakulteta islamskih nauka.

Ove godine iz Sandžaka su bili na ovom kursu
Haris-ef. Hadžić, koji je stigao 1. jula, i mr. hfz. Almir Pramenković, koji je
došao dvadesetak dana kasnije. „Ebu Nur“ je organizovao i besplatne obroke u
svom restoranu, a svaki imam i muderris je dobio krevet u spavaoni i orman za
garderobu. Uslovi su bili fantastični i sve pohvale pripadaju organizatoru.

Pored pomenutih uslova, „Ebu Nur“ je
organizovao predavanja dva puta dnevno, i to od 8:30 h ujutru do pred podne i
od 17:30 h do pred akšam namaz. Jedino je petak bio slobodan dan. Svaki onaj
koga je primio Univerzitet na ovu specijalizaciju dobio je uniformu koja se
sastojala iz galabije i kape, koju su bili dužni nositi na predavanjima, a
pored toga i jedanaest knjiga iz kojih su im profesori dotičnog Univerziteta
držali predavanja, a to su oblasti: kiraet, hadis, fikh, tefsir, akaid, dawa, arapski
jezik i sl. Predavači su bili poznati i priznati profesori i šejhovi iz Sirije,
a predavanja su bila na arapskom jeziku.

Pored ovih predavanja, ko je želio mogao je i
privatno učiti u odreðenim džamijama željenu oblast, jer postoje tzv. halke
gdje imami, koji su izuzetno stručni, drže predavanja iz svih oblasti islamskih
nauka, Kur'ana, hadisa, fikha itd. Na polaznicima je da izaberu šejha i od njih
samih zavisi koliko će biti redovni i koliko će naučiti, a oni su tu uvijek
željni da podučavaju i tako daju zekat na svoje znanje.   

Izmeðu predavanja su bile pauze za namaze i
obroke, kao i za zijarete po lijepom Damasku. Naši imami su iz Sirije ponijeli posebno
lijepe utiske sa zijareta najpoznatijih džamija, fakulteta i univerziteta, ali
i turbeta i mezara poznatih ličnosti iz historije islama, a puno je njih
ukopano u Damasku. Izdvojio bih Emewijsku džamiju, zatim Rifaiju, džamiju
Zejnul Abidin, zatim džamiju Zejd bin Sabit, džamiju Wesiim, džamiju Muhjuddin
el Arebija i mnoge druge. A pored spomenutog Univerziteta „Ebu Nur“, u Damasku
postoji i Univerzitet „Feth“ na kome studira puno studenata iz Sandžaka, kao i
državni univerzitet „Dimešk“ na kome, takoðer, ima sandžačkih studenata.

Gosti u Damasku su posjetili i mezar Allahovog
poslanika Jahje a.s., Ubej bin Kaba, a posebno je bila lijepa i dirljiva posjeta
mezara Bilala Habešije r.a., koji je bio mujezin Allahovom poslaniku Muhammedu
s.a.w.s., čiji se mezar nalazi u avliji džamije i Univerziteta „Feth“ u
Damasku. Treba podsjetiti da je puno ashaba ukopano u mubarek Damasku, a pored
spomenutih tu su mezari poznatih učenjaka Muhjuddina el Arebija, Ibn Tejmijje i
mnogih drugih.

Na kraju, molimo Allaha dž.š. da nagradi
organizatora i da im podari svaki hajr, a da našim imamima znanje i iskustvo koje
su stekli bude od koristi.

 

Edin Ðerlek, student iz Damaska