Seminar za auditore halal kvalitetaPredstavnici Mešihata Islamske zajednice: Sead-ef. Šaćirović
– predsjednik Meðdžlisa Islamske zajednice Novi Pazar i Husnija Klimenta – diplomirani
inžženjer tehnologije, prisustvovali su trodnevnoj obuci za halal auditore,
koju je organizovala Agencija za certificiranje halal kvaliteta sa sjedištem u
Tuzli, Bosna i Hercegovina. Agencija je akreditovana od strane Rijaseta Islamske
zajednice u Bosni i Hercegovini i djeluje kao ustanova pri Islamskoj zajednici.
Njen direktor je Amir Sakić. Na ovom seminaru bilo je prisutno preko četrdeset
kandidata za halal auditore koji su došli iz Slovenije, Hrvatske, Sandžaka i gradova
BiH.

Program obuke za auditore je počeo u petak 17. a završio se
u nedjelju 19. avgusta ove godine. Tretirane teme u obuci kandidata su obraðivali
i prenosili na učesnike vrsni stručnjaci kao što su: dr. sc. Mithad Jašić – šef
katedre za prehrambenu tehnologiju Tehnološkog fakulteta u Tuzli, mr. sci Faruk
Čengić, prof. dr. Meho Bašić, mr. Osman Kozić i drugi. Predavači su nadahnuto,
profesionalno i veoma ubjedljivo govorili o temama, kao što su: islamski
propisi o hrani; halal prehrana; onečišćavanje (oharamljenje) hrane i pića; principi
kvaliteta hrane; tehnološki aspekt kontrole proizvodnje halal hrane;
tehnologija halal klanja; procedura sertificiranja halal kvaliteta; uticaj
mikrobioloških patogena, bioloških i hemijskih rezidua na higijenski, zdravstveni
i halal status namirnica; primjena savremenih dijagnostičkih postupaka i metoda
u ocjeni kvaliteta i halal statusa namirnica animalnog i biljnog porijekla; aditivi
(vrste i podjela, funkcija u hrani: porijeklo i dokazivanje halal statusa
aditiva); umijeće komuniciranja; timski rad i donošenje odluka.

Sve tretirane teme su otvorile nove vidove znanja i proširile
horizonte o halal ishrani muslimana jer su, za nas, na nov i veoma dopadljiv način
pokazale da muslimani moraju mnogo više voditi računa o onome šta jedu i čime
hrane svoje porodice, posebno što su mnogi proizvodi na našem i širem tržištu,
a u svakodnevnoj su upotrebi, oharamljeni svinjetinom i alkoholom, te
raznoraznim aditivima i drugim agensima koji se nalaze u hrani i piću kao
dodaci za poboljšanje ukusa, mirisa, pasterizaciju, konzerviranje, sprječavanje
od grušanja itd.

Svi prisutni kandidati za auditore trebaju se pojaviti nakon
dvije sedmice pred stručnom komisijom i na ispitu pismeno i praktično pokazati
znanje koje su stekli na ovom seminaru, nakon čega će im biti uručeni sertifikati
sa zvanjem “Halal auditor”.

Više govora o Agenciji za sertifiranje halal kvaliteta će
biti nekom drugom prilikom, samo valja napomenuti da će rad ove agencije osjetiti
uskoro i graðani Srbije kroz Mešihat Islamske zajednice. Naša je želja, kao članova
halal tima, da muslimani sa tržišta dobijaju, tj. kupuju i jedu halal hranu i
samo sa halalom hrane svoje porodice. Kao Islamska zajednica potrudit ćemo se
da halal sertifikat i u Srbiji postane prepoznatljiv brend i dat ćemo sve od
sebe da se firme u našoj zemlji takmiče koja će prije sertificirati svoje
proizvode halal kvalitetom.

 

Sead-ef. Šaćirović