DRUGA RAMAZANSKA HUTBA REISU-L-ULEME

Sarajevo, 21. septembar 2007. (MINA) – Danas je reisu-l-ulema dr. Mustafa Cerić
održao drugu hutbu u ramazanu u Gazi Husrev-begovoj džamiji u Sarajevu.

     MINA prenosi u cjelosti hutbu
reisu-l-uleme.

-Draga braćo
i sestre,

    
Ibadet ili pobožnost očituje se okom koje vidi znakove Allahove moći,
srcem koje osjeća ljepotu Allahovih darova i jezikom koji izgovara Allahovo
ime.

     Ramazan je
vrijeme a post je način da oko bolje vidi znakove, da srce više osjeti darove i
da jezik više spominje ime Allahovo, kao lijek za dušu.

     Jer, kao
što prenose iskusni ljudi, duša je podložna bolestima kao i tijelo. Štaviše,
bolesti duše su bolnije i opasnije od bolesti tijela.

     U stvari,
neizlječive bolesti tijela su zapravo bolesti duše koja postane nemoćna da se
brani od nezajažljivih strasti tijela. Dakle, bolest SIDE nije tjelesna, već je
to bolest duše koja postaje nemoćna pred nemoralom tijela. Bolest droge i
alkohola je takoðer, bolest duše koja nije sposobna da se odupre bezočnom
tjelesnom uživanju.

     Dakako, i
bolesti društva su bolesti duše koja se predaje pred pohlepom bezobzirnih
ljudi. Zato se kaže da je duša kao tvrðava, koju šejtan, kao najveći čovjekov
neprijatelj, nastoji provaliti, te se u njoj nastaniti i po njoj širiti zarazne
bolesti.

     Dakle,
tajna ljudskog života je da čovjek zatvori sva vrata i sve moguće male i velike
rupe kroz koje bi neprijatelj – šejtan mogao ući u njegovu dušu. A da bi to
mogao, čovjek mora znati koja su to vrata i koje su to rupe na tvrðavi njegove
duše kroz koje šejtan može proći i okupirati njegovo srce i dušu. Može se reći
da je to najviše znanje koje čovjek potrebuje, da je to farz-i ajn za
svakog muslimana i muslimanku – da zna koja su to vrata i koje su to rupe kroz
koje se šejtan provlaći.

     Nažalost,
mnogo je vrata i prolaza kroz koje šejtan može ući u ljudsku dušu, ali dvoja
vrata na tvrðavi su najšira i najslabije zaključana: vrata srdžbe (gadab)
i vrata pohlepe (šehvet). Jer, srdžba opija razum, pa čim razum izgubi
ravnotežu, šejtan ga napadne. I zato kad 
se čovjek naljuti, šejtan se s njim igra kao dijete s loptom. Tako isto
kad čovjeka obuzme pohlepa, on obnevidi i obgluhne tako da se šejtanu širom
otvaraju vrata da uðe u čovjekovu dušu koju onda polahko uništava.

     Postoje,
dakako, i drugi prolazi na tvrðavi ljudske duše kroz koje se uvlači šejtan –
taj najgori i najljući čovjekov neprijatelj, a to su pakost i ljubomora,
oholost i bezobzirnost, samovolja i gordost, pristrasnost i isključivost te samodovoljnost
i brzopletost.

     Naravno,
pojedinac je dužan da brine da mu šejtan ne provali tvrðavu duše i ne nastani
se u njoj, ali mi nismo samo pojedinci.

     Mi smo i
zajednica, pa tako imamo i zajedničku dušu kao tvrðavu, koju takoðer
neprijatelj – šejtan želi provaliti, u nju se nastaniti i u njoj širiti zarazne
bolesti srdžbe, pohlepe, pakosti, oholosti, samovolje, isključivosti te
samodovoljnosti i brzopletosti.

     To je za
nas ovdje i sada najveći izazov otkako znamo za sebe kao narod i kao država –
kako osigurati pouzdanu stražu na tvrðavi naše kolektivne duše, naše zajedničke
kulture, naše grupne potrebe da budemo i ostanemo ono što jesmo – unuci i
praunuci naših djedova koji su kroz vjekove znali i vjerovali u potvrðenu
mudrost, koju su naučili od mudrog sufije el-Muhasibije, koji je rekao:
Budite uvijek svjesni Allahovog prisustva, braćo moja. Nemojte se povlačiti iz općeg
dobra, niti upadati u opće zlo… Držite se makar malo od onoga najvišeg što
vam Allah propisuje, jer iako nema opravdanja da se i jedna
Allahova
zapovijed zanemari, dobro je da se održi bilo kakva veza. Jer jedno zlo može
biti manje od drugog zla. Zato je bolje sačuvati ono što se ima nego sve
izgubiti.

     Zato logika
sve ili ništa nije bosanska mudrost!  

     To nam je
bar svima jasno ovdje i sada: – Moćni smiju biti licemjerni i neprincipijelni.
Moćni mogu da govore i ono u šta sami ne vjeruju. Moćni mogu da biraju bolju
izmeðu dvije dobre stvari.

     Slabi, pak,
ne smiju imati dvije priče o sebi i svojoj sudbini. Slabi ne mogu otvoriti
zatvorena vrata na tvrðavi duše moćnih. Slabima se grijesi ne praštaju. Slabi
mogu izmeðu dva zla birati samo manje zlo. Slabi nemaju pravo na
samodovoljnost, niti na samoizolaciju. Slabi treba da znaju da je, kao što kaže
mudri el-Džahiz, "pola pameti kod tvoga brata". Zato se slabi treba
osloniti na svog brata na svakom mjestu i u svakoj prilici, naročito onda kada
šejtan nasrće da mu provali vrata na tvrðavi njegova srca. I zato slabi treba
da vrijedno radi da bude snažan kako ne bi molio za milost moćnoga, jer, staro
je pravilo, "slabima se milost ne ukazuje".    

     Eto zato je
važan ovaj ramazan i post u njemu – da postavimo čvrstu stražu na tvrðavi duše
naše – individualno i kolektivno, da zaustavimo šejtana koji žuri da nam
provali vrata na tvrðavi naše kolektivne svijesti i savjesti, naše kolektivnog
duha i duše, naše kolektivne vjere i kulture.

     Uz Allahovu
milost i pomoć mi to hoćemo i mi to možemo kao što su htjeli i mogli naši preci
– čvrsto se drže Allahovog užeta, oni su bili Allahu Uzvišenom pokorni;

     oni su
Allaha i Njegovog Poslanika voljeli;

     oni su
imali strah pred Bogom, ali i nadu u Njegovu milost;

     oni su
imali jekin i sidk; oni su jedni drugima vjerovali i jedni drugima pomagali;

     oni su pred
drugima bili ponosni i pravedni, a pred svojima skrušeni i solidarni;

     oni su
znali pred šejtanom zatvoriti vrata na tvrðavi duše svoje, pa smo mi danas
ovdje da ih se sjetimo i zahvalimo na mudroti i hrabrosti kojom su nam
omogućili da i mi u slobodi i radosti namaz klanjamo, ramazan postimo i zekat
dijelimo, kao znak i dokaz da smo muslimani punoga srca i zadovoljne duše, kao
tvrðave u kojoj nema mjesta za šejtana.    

     Allahu
Svemoćni, Ti najbolje znaš naš hal zato učini da bude bolji nego što jeste i
spasi nas od zla koje može biti gore nego što jeste! Amin!

     Allahu
Sveznajući, pouči nas da u sebi savladamo srdžbu i pohlepu, kako da se sačuvamo
od mržnje i pakosti, kako da izbjegnemo samovolju i isključivost, kako da se
oslobodimo straha i siromaštva! Amin!

     Allahu
Milostivi, obaspi nas svojom milošću kao što si obasipao našu braću prije nas
pa su bili i ostali muslimani na svakom mjestu i u svako vrijeme! Amin!

     Allahu
Plemeniti, oplemeni naša srca meðusobnom ljubavlju, a ne mržnjom; povećaj u
našm srcima meðusobno iskrenost i povjerenje, a ne sumnju i nepovjerenje; usadi
u našu dušu potrebu da se meðusobno savjetujemo i ujedinjujemo, a ne udaljavamo
i razilazimo! Amin!