Dva nova diplomca na FIS-u

ImageU toku prethodnog mjeseca na Fakultetu za islamske studije diplomske radove branila su dva studenta
 
Omer-ef. Hodžić
Selmo-ef. Duljević

 

Omer-ef. Hodžić

Dana 05.09.2007. godine, na temu Islamski vjerski objekti na području
opštine Priboj, Omer-ef. Hodžić uspješno je odbranio diplomski rad,
pred komisijom u sastavu: mr. Sead Ibrić – mentor, doc. dr. Mevlud-ef.
Dudić i doc. dr. Mehmed-ef. Mešić. 
Omer-ef. Hodžić roðen je 1982. godine u Živinicama, opština Priboj, od oca Meda i majke Zinete.

Selmo-ef. Duljević

Takoðe, 10.09.2007. godine, na temu Lik Allahovog Poslanika s.a.v.s. u
ratu i njegovi moralni principi, Selmo-ef. Duljević je uspješno
odbranio diplomski rad, pred komisijom u sastavu: mr. Sead Ibrić –
mentor, doc.dr. Mevlud-ef. Dudić i prof. Bekir-ef. Makić.
Selmo-ef. Duljević je roðen 1982. godine u Meðugoru, opština Sjenica, od oca Avdije i majke Šefike.
Senad-ef. SARAČEVIÆ