Pripreme za novu nastavnu godinu

Analiza rada u protekloj nastavnoj godini i kako organizovati nastavu u narednoj akademskoj godini bile su glavne teme o kojima se razgovaralo na sjednici Nastavno-naučnog vijeća Fakulteta za islamske studije. Sjednici, koja je održana 12. septembra, prisustvovao je veći broj profesora i asistenata. 

U okviru rasprave o nastavi prisutni su iznijeli brojne prijedloge u
smislu poboljšanja rada na Fakultetu. Ova visokoškolska islamska
ustanova će ove godine nastaviti da radi po ranije usvojenom planu, a
do kraja ove godine, najvjerovatnije, će dobiti novi statut. Prijedlog
statuta je već sačinjen i narednih dana će se podijeliti na javnu
raspravu svima koji su angažovani u nastavi. Nakon toga statut će ići
na usvajanje.
U okviru druge tačke, dekan dr. Mevlud-ef. Dudić je predložio da se
formira Upravni odbor Fakulteta. Za predsjednika Upravnog odbora Dekan
je predložio dr. Mehmeda Mešića, a dr. Šefik Kurdić i hfz. mr. Almir
Pramenković su predloženi za članove Odbora ispred Fakulteta. Dva člana
predlaže Mešihat Islamske zajednice, tako da će Upravni odbor brojati
ukupno pet članova.
Na sjednici je konstatovano da je Fakultet izrastao u respektabilnu
obrazovnu instituciju, pa je neophodno da pored dekana ima i prodekana,
tako da je izabran hfz. mr. Almir Pramenković da obavlja tu funkciju.
Takoðer je konstatovano da se što prije mora razdvojiti služba
sekretara od studentske službe, jer je posao koji obavlja sekretar sada
već prilično obiman, a i broj studenata je znatno porastao nakon što je
Fakultet dobio adekvatan prostor za rad.
Oktobarski ispitni rok počet će 15., a nastava 22. oktobra.
Refik SADIKOVIÆ