U Turskoj otvoren Fakultet za bosanski jezik

Turska vlada je ove godine otvorila Fakultet za evropske jezike u gradu Edirne, nadomak granice sa Bugarskom. Na Fakultetu će, izmeðu ostalih, biti i grupa za bosanski jezik. Šef katedre za bosanski jezik je Dževad Jahić, profesor Univerziteta u Sarajevu. Na Fakultetu je predviðeno da postoje katedre za sve balkanske jezike.
Kako saznajemo, do sada se već upisalo jedanaest studenata na grupi za bosanski jezik tako da već može da se formira nastavna grupa.

 

Jedan od asistenata profesoru Jahiću biće Jahja Fehratović. Jahja je
roðen 1982. godine u Novom Pazaru. Nakon što je završio Medresu „Gazi
Isa-beg“, diplomirao je književnost i jezik na Filozofskom fakultetu u
Sarajevu. Do sada je objavio jedan roman, jednu zbirku pjesama i jednu
zbirku pripovjedaka.
Refik SADIKOVIÆ