Još pet novih knjiga Amr Halida

Komplet od pet knjiga Amr Halida u kome je čitalačka publika prepoznala pravog daiju, rječitog autora, čija se djela prevode na brojne jezike, ovog mjeseca je pojačan sa još pet novih knjiga kojima možete upotpuniti svoju kolekciju. To su: „Spoznaj sebe i kosmos – spoznat ćeš Stvoritelja“, „Moral vjernika“, „Halife Allahovog Poslanika“, „Namjesnik na Zemlji“ i „U Tvoje ime živimo“.   

Njihovi naslovi vjerovatno dosta govore o kakvim se knjigama radi, a
ono što vam El-Kelimeh pouzdano može obećati jeste da su to knjige u
kojima ćete pročitati ono što možda do sada niste imali prilike saznati
iz bilo koje druge knjige. „U Tvoje ime živimo“ će vam pomoći kako da
svoj život osmislite i sagledate kroz prizmu Allahovih lijepih imena,
šta bi ona trebala značiti za nas, kako prepoznati Allahova imena u
prirodi koja nas okružuje, u dogaðajima koji nas zadese i u nama
samima.
Kod „Halifa Allahovog Poslanika“ čitat ćete detaljnu biografiju
četvorice pravednih halifa od njihovog roðenja do smrti sa bezbroj
poučnih detalja iz njihovog života. Saznat ćete kako se uistinu treba
ponašati jedan vladar, da li je oholost i nezainteresovanost za ljudske
potrebe bila njihova osobina, a sve to kroz ilustrativne primjere,
jasne i onom dijelu čitalaštva koji vrlo malo toga zna o ovim velikim
ljudima.
Nov dizajn i kvalitetan prijevod ovog poučnog kompleta je ono što će
vas oduševiti, a što vam može poslužiti kao nemjerljivo vrijedna
kolekcija u vašoj porodičnoj biblioteci, ali i kao ramazanski ili
bajramski poklon rodbini ili prijateljima.
„Zekat i sadakatu-l-fitr“
Novina u El-Kelimeh od ovog mjeseca je i „Zekat i sadakatu-l-fitr“
prof. dr. Sulejmana Topoljaka. U ovoj knjizi naći ćete odgovore na
aktuelna pitanja o ovoj temi. Napisana je, baš tako, u formi pitanja i
odgovora što olakšava čitaocu da brzo i lako doðe do odgovora na
pitanje koje ga u datom momentu zanima. Ukoliko vas interesuje kakav je
stav islama po pitanju pravnih varki ili trikova da bi se izbjeglo
davanje zekata, kada čovjek postaje dužan dati zekat, da li ćemo ga
dati i na imetak maloljetnih i retardiranih osoba, da li se zekat daje
na uvakufljenu imovinu, zekat na ženski nakit, da li se zekat daje na
vjenčani dar – mehr, da li se daje i na platu i još mnogo toga, naći
ćete odgovor u ovoj izuzetno vrijednoj knjizi koju bi svaka porodica
trebala imati.
Poseban dio knjige tretira sadakatu-l-fitr, što je posebno aktuelno iz razloga jer se polako približavamo kraju ramazana.
„Preporod duša“
U svojoj novoj knjizi „Preporod duša“ koju, takoðer, od ovog mjeseca
možete naći u El-Kelimehovim knjižarama, Sanin Musa se, na sebi
svojstven način, bavi temama nijjeta, ahlakom, ukrasima duše, zavisti,
mržnjom, urokom i problemima koje izaziva kod čovjeka te brojnim drugim
uvijek aktuelnim temama koje okupiraju čovjeka i predmet su njegovog
interesovanja.
Musa se, takoðer, bavi i osobinama smirene duše, načinima na koje se
sabur ispoljava i džennetskim osobinama vezanim za sabur. Prepoznat
ćete njegov stil i smisao za islamsko misionarstvo i da’vu, koja je
današnjem ummetu prijeko potrebna.
„Trinaest priča iz jedne kutije“
Nešto sasvim drugačije od standardne vjerske literature koju vam
El-Kelimeh iz mjeseca u mjesec nudi, jeste zbirka priča „Trinaest priča
iz jedne kutije“ mladog intelektualca i oprobanog pisca Jahje
Fehratovića.
„Talenat Jahje Fehratovića ne ostavlja mogućnost da se desi parerga,
jer sve što dodirne ovaj pisac pretvara se u umjetnost pohranjenu u
sistem. Nedavno u poeziji i romanu, a sada u pričama, Fehratović
dokazuje da njegov umjetnički nagon nije produkt mahova. Njegova
umjetnost je brižljivo slaganje kutija koje imaju osmišljen niz i način
nastanka. Fehratovićeva estetika je plod binokularnog gledanja na
svijet. Jedno Fehratovićevo oko je filozofsko koje tumači sudbinu i
suštinu, a drugo je zagledano u detalje i slike koje bude strast
kazivanja. I ova Fehratovićeva knjiga je sistematična, jer posjeduje
involuciju i finalitetno tumačenje koje otvara čovjeka, čije su patnje
sakrivene u mnogim kutijama. Izdvojene, priče se mogu posmatrati i kao
igre za sebe, ali je očigledna subdivizija ovih kutija, pažljivo
osmišljenih, pažljivo naslaganih. Svaka priča je kutija. Predikabalija
ovog pisanja je strast. Zbog toga je Fehratović strpljiv pri držanju
mistične i ironične niti iz svoje prve poetske knjige. Može ova knjiga
izići iz štampe i nepotpisana. Prepoznat ćemo rukupis Jahje
Fehratovića“, na korici ove izuzetno interesantne zbirke priča napisao
je novinar Enes Halilović.
Priče koje je Jahja uvrstio u ovu laku i kratku zbirku tretiraju priče
i likove iz naše okoline, što se da prepoznati i iz samih naslova
„Šutenovac“, „Hasimove čkalje“, „Hiljadarka“ i mnoge druge.
Inače, Jahja se našoj čitalačkoj publici predstavio zbirkom pjesama
„Korektor sveznadar“ i romanom „Bedova“. Ovo je njegov treći književni
potez koji će sigurno zadiviti različite književne ukuse i koji će
zadovoljiti i najprobirljivijeg čitaoca.