Iskoristimo jedinstvenu priliku

U vremenskom prostoru postoje posebni datumi, trenuci, momenti koji su po mnogo čemu različiti od drugih i koji u sebi imaju nešto što ih čini posebnim i specifičnim. Ti datumi su često vezani za neki historijski dogaðaj ili je historijski dogaðaj vezan za njih, a oni u sebi nose neku simboliku i istinsku vrijednost.

Jedan od najznačajnijih datuma, koji je svakako po svom historijskom
značaju ubrojan meðu najznačajnijim za čovječanstvo, jeste i noć
Lejletu-l-Kadr, ili noć početka objave časnog Kur’ana.
Ova noć je svakako zabilježena u ljudskoj historiji kao noć velikog
dogaðaja koji je izmijenio tok čovječanstva u svakom mogućem pogledu.
Iako je ta historijska dimenzija ove noći jako bitna, mi ćemo se ovdje
osvrnuti na onu suštinsku vrijednost ove noći koja je opisana u mnogim
hadisima Poslanika a.s.
Arapska riječ El-Kadr ima više značenja. Ona, prije svega, znači ugled,
čast i veličinu, i u tom smislu je upotrijebljena u Kur`anu u 91. ajetu
sure El-En`am, gdje Uzvišeni kaže: “Oni ne veličaju Allaha onako kako
dolikuje Njegovoj veličini.” Zatim znači Allahovo odreðenje, pa je u
tom smislu upotrijebljena u drugom ajetu sure El-Furkan u kome stoji:
“I sve je On stvorio i odredbom odobrio.”
Od jezičkog značenja ove riječi zavisi i značenje noći El-Kadr. Ako ova
riječ znači ugled, veličinu i čast onda je noć El-Kadr noć ugleda,
veličine i časti. Ako pak ova riječ ima značenje odreðenja, onda je i
noć El-Kadr noć u kojoj se svake godine odreðuju sudbine svega što
postoji na ovom svijetu.
Malik u svome Muvettau navodi slijedeću predaju: “Allahovom Poslaniku
s.a.v.s pokazani su životi prethodnih naroda, pa je izgledalo da su
životi njegovih sljedbenika skraćeni da ne bi mogli uraditi dobrih
djela koliko su ih činili prethodni narodi u toku svojih dugih života.
Zato mu je Allah dž.š. dao noć Kadr i učinio je vrjednijom od hiljadu
mjeseci.”
Dakle, tu noć treba provesti u klanjanju dobrovoljnog (nafila) namaza,
učenju Kur’ana, učenju različitih oblika zikra (tekbir, tehlil, tahmid,
tesbih…), tj. sjećanja na Allaha, dž.š., obraćanju Uzvišenom putem
dove i tevbom, tj. pokajanjem, te traženjem oprosta od Najmilostivijeg
od svih milostivih.
Posebno te noći Uzvišenom treba upućivati slijedeću dovu: ALLAHUMME
INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-’AFVE, FA’FU ANNI! (Allahu moj, zaista si Ti
onaj koji prašta i voliš da praštaš, pa oprosti meni!)
To vidimo iz hadisa u kojem stoji da je Aiša r.a. jednom prilikom
upitala Vjerovjesnika s.a.v.s: “Kada bih znala koja noć je noc Kadr,
šta bi trebalo u njoj da izgovaram?”, pa joj je on odgovorio:
“Izgovaraj: ALLAHUMME INNEKE ‘AFUVVUN, TUHIBBUL-’AFVE, FA’FU ANNI!”
Kako prenosi h. Aiša, Poslanik s.a.v.s. je bio inače darežljiv i puno
je čcnio ibadet, ali to je pojačavao u zadnjih deset dana i noći
ramazana. On bi cijele noći provodio u ibadetu i skoro nikako ne bi
spavao.
Pored toga, budio je sve članove svoje porodice u tim noćima, kako bi
ih i oni proveli u ibadetu. Iz svih navedenih predaja jasno je da bi na
taj način trebalo da postupaju svi oni koji žele provesti noć Kadr u
ibadetu i tako zaslužiti veliku nagradu kod Allaha dž.š.
Ibni Abbas r.a. je rekao da se riječi Uzvišenog: VEBTEGU MA KETEBELLAHU
LEKUM, “i tražite ono što vam je Allah odredio…” (El-Bekara 187),
odnose na noć El-Kadr.
Allah je ovu noć nazvao Lejletun-mubareketun – blagoslovljenom,
Lejletu-l-Kadr, časnom, a zatim je skrio, kao što je sakrio i Svoje
najvažnije ime i najvažniji namaz. Ko provede ovu noć u ibadetu: učenju
Kur’ana, klanjanju, razmišljanju, materijalnom pomaganju (sadakom)…,
bit će mu oprošteni raniji grijesi.
Allahov poslanik Muhammed a.s. je rekao: “Ko isposti mjesec ramazan
vjerujući u Allaha dž.š. i nadajući se Njegovoj nagradi, bit će mu
oprošteni raniji grijesi. A ko probdije noć Kadr (tj. provede je u
ibadetu) vjerujući i nadajući se Allahovoj nagradi, bitće mu oprošteni
raniji grijesi. “ (Buhari)
Imam Buharija je u svome Sahihu (zbirci vjerodostojnih hadisa) nazvao
jedno poglavlje “Traženje noći Kadr u zadnjih deset dana ramazana.” Tu
je spomenuo hadise iz kojih se može zaključiti da se noć Kadr nalazi u
zadnjih deset dana ramazana. Mi ćemo navesti jedan od tih hadisa.
Abdullah ibn Omer je rekao: “Neki ashabi su vidjeli u snu da je noć
Lejletu-l-Kadr u zadnjih deset dana ramazana.” Muhammed a.s. im je
rekao: “Pokazan mi je vaš san. Istina je da je ona (Lejletu-l-Kadr)
sakrivena u zadnjih deset dana, pa ko je bude tražio neka je iščekuje u
zadnjih deset dana.” (Buhari )
Buharija nas takoðer izvještava da je ashabima jedne godine bilo
uskraćeno da saznaju kada je Lejletu-l-Kadr, zbog svaðe dvojice ashaba.
Ubadete ibn Samh prenosi da je Allahov Poslanik izašao jedne prilike da
obavijesti ashabe o Lejletu-l-Kadru, pa su se dva muslimana posvaðala,
našta je Božiji Poslanik reagovao ovim riječima: “Izašao sam da vas
obavijestim o noći Kadr, pa kada su se dva muslimana posvaðala, dignuto
je od mene znanje o njoj. Možda je to dobro po vas, nadam se, ali
tražite je u dvadeset devetoj, dvadeset sedmoj i dvadeset petoj noći.”
(Buhari)
Saznajemo takoðer iz autentičnih Poslanikovih hadisa da se u ovoj noći
spusti na Zemlju više meleka nego što ima pustinjskog pjeska i prašine
i zbog njihovog prisustva na Zemlji ova noć ima posebnu vrijednost.
Allahov Poslanik, Muhammed a.s., je praktikovao, kada bi nastupila
zadnja trećina ramazana, da se odvoji se od svojih žena i oživljavao bi
noći ibadetom. Znači, nije se sastajao noću sa svojim ženama. Budio je
i članove svoje porodice da čine ibadet sve do pojave zore. (Buhari)
Tu noć je vrjednije provesti u ibadetu nego trideset hiljada drugih
noći. Ova poruka je rečena u kur’anskom ajetu: “Noć Kadr je vrijednija
od hiljadu mjeseci.” (Sura Kadr)
Ramazan svakim danom sve više nagovještava svoj odlazak, što poziva
vjernike da iskoriste ono što je preostalo od njega. Pred nama je
njegov najodabraniji dio – zadnja trećina, u kojoj se krije
najvrjednija noć. Allahov Poslanik s.a.v.s. je praktikovao u zadnjoj
trećini ramazana da mnogo ibadeti, pa je tako Aiša r.a. govorila da je
Poslanik a.s. ibadetio u zadnjoj trećini ramazana više nego što je
činio u drugim periodima. (Muslim) A u rivajetu Buharije i Muslima
stoji da je ‘’oživio’’ noći zadnje trećine ramazana, tj. klanjao bi i
učio Kur’an, a i budio bi svoje ukućane na noćni namaz.
Zato, draga braćo, iskoristimo ovu priliku koja se ne ukazuje često i nadoknadimo propušteno.