Postom do bogobojaznosti

Kaže Uzvišeni Gospodar:
يا أيهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) البقرة 183-185)
 
„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to neznatan broj dana; a onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji ga jedva podnose – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite.
U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur`ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da potešloće imate, – da odreðeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.“ (El-Bekara, 183-185)

Uzvišeni Gospodar obavezuje čovjeka nečim za čime ljudska duša osjeća
potrebu, da je neko zaduži i mobiliše da se ona uzdigne time, da to
prirodno prihvati i da u tome osjeti zadovoljstvo, bez obzira koliko u
tome bilo mudrosti i koristi.
S takvim pozivom upućenim vjernicima u kome im je naznačena njihova
iskonska istina, postaje obaveza. Ajet ukazuje na činjenicu da je post
stara obaveza svim vjernicima u svim religijama i da je osnovni cilj
posta upravo priprema ljudskih srca da se njima osjeti bogobojaznost.
Time se ukazuje u ajetu na veliki cilj posta (bogobojaznost). Tu i
jeste cilj Objave da se postom probudi bogobojaznost u srcima ljudi dok
izvršavaju ovaj obred, predajući se Uzvišenom u cilju ostvarenja
Njegovog zadovoljstva. Kada se postom ostvari ova važna konponenta
(bogobojaznost), onda ona postaje štit, čuva srca ljudi da ga ne
pokvare čak ni smijehom u mislima. U tome leži težina i značaj
bogobojaznosti, to je cilj kome teže duše vjernika.
Zato je post najbolji način i put da se postigne bogobojaznost.
U ajetu: ‘’…da biste se grijeha klonili…’’ (Bekara, 183) daje se
snažan akcent na bogobojaznost koja kod vjernika treba da ukaže na
svjetlo i cilj do kojeg postač doseže.
Tako post postiže svoj cilj pripremajućii za bogobojaznost dušu
postača, koji će, pokoravajući se naredbi Uzvišenog i nadajući se
nagradi kod Njega, ostaviti dozvoljene želje (šehewat), da bi tako
postao od onih koji, svjesni svoje bogobojaznosti, izbjegavaju
zabranjeno.
Pored jasnih instrukcija ko može da posti a ko ne, Uzvišeni je
podijelio Svoju milost iz Svoje neizmjerne riznice svim Svojim robovima.
Uzvišeni u ajetu izvještava da je mjesec u kome je naredio da se posti
mjesec ramazan, mjesec u kome je počelo objavljivanje Kur`ana
(nuzulu-l-Kur`ani), veličanstvene Knjige kojom je Uzvišeni počastio
ummet Muhammeda a.s. i učinio ga njihovim ustavom (dusturen) i zakonom
(nizamen), kojeg se pridržavaju u svojim životima. Uzvišeni je propisao
post u ovom mjesecu zato što je to mjesec u kome se spušta Božija
milost i On, Uzvišeni, želi Svojim robovima samo olakšati i zato je
bolesnom i putniku dozvolio da ne poste u danima mjeseca ramazana.
Uzvišeni dalje u ajetu objašnjava da je On blizu, da se odaziva molbi
molitelja i da ispunjava potrebe potrebnih.
Izmeðu Njega i bogobojaznih nema nikakvog zastora. Uzvišeni je olakšao
Svojim robovima tima što im je dozvolio da se, u noćima mjeseca
ramazana, sastaju sa svojim ženama, kao što im je dozvolio jelo i piće.
U prijašnjim objavama im je to bilo zabranjeno. Dozvoljavanje ovih
stvari je samo dokaz Allahove blagodati i milosti prema Svojim robovima.
Povod objave ajeta
Ibn Džerir prenosi od Muaza b.Džebela, Allah njime bio zadovoljan, da
je rekao: “Kada je Allahov Poslanik došao u Medinu postio je na dan
Ašure i tri dana od svakog mjeseca.“
Zatim je Allah dž.š naredio post mjeseca ramazana, objavljujući
Poslaniku: “O vjernici! Propisuje vam se post…“, pa do ajeta: “…A
oni koji s mukom velikom poste otkup je da siromaha nahrane…“
Tako je onaj ko je htio postio, a onaj ko nije htio postiti nahranio
siromaha. Potom je Allah dž.š. post stavio u dužnost zdravoj osobi, a
koja ne može podnijeti post – da ne posti, objavljujući: “Pa koji od
vas u ramazanu bude kod kuće… “ (1).
Post poništava i umanjuje žudnju stomaka i polnih organa, jer ljudi
upravo ovo dvoje žele da zadovolje, kao što se kaže u sljedećem
primjeru: “Ljudi žure da dvoje zadovolje: svoj stomak i polni organ.“
(2)
Molimo Uzvišenog Gospodara da nas obaspe Svojom neizmjernom milošću
kojom obasipa Svoje robove u ovom mubarek mjesecu posta. Njemu pripada
svaka hvala na Njegovim neizmjernim blagodatima.
(1) At-Taberi, Džami al-Bajan, 2.132. Vidi: As-Suyti, Ad-Durr al-Mansur 1.177
(2) Napisao Al-Fahr al-Razi u svom tefsiru: “Šta je u tome lijepo i korisno“, 5.77