Mešihat Islamske zajednice u Srbiji posjetila je delegacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

Danas, u srijedu 7. novembra 2007. god., Mešihat Islamske
zajednice u Srbiji posjetila je delegacija Ambasade Sjedinjenih Američkih Država
u Beogradu, koju su činili: g-ða Džejmi Tijen – predstavnik političkog
odjeljenja Ambasade i g-din Dejv Čepmen iz kancelarije vojnog atašea pri Američkoj
ambasadi.

Njih je u svom kabinetu primio predsjednik Mešihata, glavni
muftija Muamer ef. Zukorlić sa saradnicima, gdje su tom prilikom voðeni
razgovori o aktuelnim dešavanjima u islamskoj zajednici.

Glavni muftija je upoznao goste sa trenutinim stanjem nakon
neuspjelog pokušaja razbijanja Islamske zajednice, kao i direktnoj umiješanosti
lokalnih političkih faktora na čelu sa Sulejmanom Ugljaninom, te dijelova
vlasti u Beogradu, posebno Milana Radulovića, savjetnika ministra vjera.

Američki diplomate su posebno izrazili interesovanje za
konkertne korake koji mogu biti preduzeti od strane Ambasade SAD u cilju
prevazilaženja nastale situacije, tako da je izražena spremnost da se pomenuta
dešavanja realno predstave najvišim meðunarodnim faktorima u zemlji i
inostranstvu, te predstavnicima vlasti u cilju dosljedne primjene Zakona o
crkvama i vjerskim zajednicama, kao i garantovanja Islamskoj zajednici njene
pune autonomije i ravnopravnosti sa drugim crkvama i vjeskim zajednicama.

Informativna služba Mešihata