KONKURS ZA KNJIŽEVNU NAGRADU

Novopazarski Dom kulture "Osloboðenje" i Ustanova za kulturu Sjenica
rapisali su konkurs za književnu nagradu "Aladin Lukač" za objavljenu
knjigu poezije autora do 27 godina iz Srbije, Crne Gore, Bosne i
Hercegovine i Hrvatske.

Nagrada je namenjena za knjige objavljene u 2007. godini. Novčani iznos nagrade je 450 evra, a jedna je i nedeljiva.

Uz prijavu je potrebno obavezno dostaviti tri primerka knjige, adresu i telefon autora.

Žiri će uzeti u obzir prijave pristigle do 24. decembra, a saopštiće odluku o dodeli nagrade do 20. januara 2008. godine.

Prijave treba slati na adresu: Dom kulture "Osloboðenje", Stevana
Nemanje 2, 36300 Novi Pazar, Srbija, sa naznakom "Za konkurs".

Svečana dodela nagrade predviðena je za poslednju sedmicu januara 2008. godine u Novom Pazaru.