Predstavnici islamske zajednice učestvovali na ministarskoj konferenciji o interkulturalnom dijalogu

U
Beogradu je održana neformalna konferencija ministara jugoistočne Evrope
nadležnih za poslove kulture, pod nazivom "Unapreðivanje meðukulturnog
dijaloga i Bela knjiga Savjeta Evrope. To je posljednja konferencija u okviru predsjedavanja
Srbije Komitetom ministara Savjeta Evrope.


Dvodnevnu konferenciju otvorio je ministar kulture Vojislav Brajović
koji je napomenuo da ovakvi susreti doprinose razvoju demokratskog upravljanja
kulturom različitosti tako što će donosiocima odluke, lokalnim i regionalnim
vlastima, kao i civilnom sektoru, pružiti smernicu za razvoj i primenu
interkulturnog dijaloga.
Ministar Brajović
je naglasio da Srbija pridaje ogroman značaj izradi Bele knjige o
interkulturalnom dijalogu, čiji je podnaslov ‘Živeti skupa kao ravnopravni’, i
koja bi kao nacrt, krajem ove godine, trebao da bude odobren od strane Komiteta
ministara:

"Ideja evropskog komesara za kulturu,
gospodina Jana Figela, o unapreðenju i razvoju interkulturalnog dijaloga više
je nego dobrodošla na ovim našim prostorima. Oslanjajući se na Faro deklaraciju
kao strateški dokument koji promoviše interkulturalni dijalog kao sastavni deo
evropskih vrednosti – ljudskih prava, vladavine zakona, jačanja socijalne
kohezije, solidarnosti, mira i stabilnosti – nastojimo da unapreðivanjem
interkulturalnog dijaloga, kao i intereligijskog i političkog dijaloga, postane
naša dugoročna delatnost."

Na konferenciji u
Palati Srbije učestvuju gosti iz Saveta Evrope, predstavnici jugoistočne
Evrope, susednih regiona, južnih obala Sredozemlja, Bliskog Istoka,
predstavnici nevladinih organizacija, nacionalnih manjina, kao i predstavnici
različitih konfesija u Republici Srbiji.Na spomenutom skupu učestvovali su i
predstavnici islamske zajednice u Srbiji. Predstavljajući Fakultet za islamske
studije iz novog Pazara obratio se Mr. hfz. Pramenković Almir, dok je iz Medija
centra islamske zajednice govorio Mr. Balić Hajrudin prezentujući predmetnu
temu iz svoje perspektive.

Ostvarenje
sreće i blagostanja zavisi od odnosa meðu ljudima. Za to je bitno razmišljanje
o humaniziranju meðuljudskih odnosa, prevladavanju antagonizma. S obzirom na
heterogenost nacionalne, vjerske i ideološke strukture našeg društva nameće se
kao nužno izlaženje iz zatvorenosti i prevladavanje barijera zatvorenih
krugova. Dakle, religijski pluralističko društvo je neminovnost, jer i sama
činjenica da je Bog kada je stvorio Adema, a.s. od nekoliko vrsta
zemlje-prašine ukazuje da je njegova intencija bila da ljudi žive zajedno u
miru. Religija u sebi sadrži svojevrsnu sinergijsku energiju, agens koji ima
pozitivne implikacije, vodeći svemu što je konstruktivno, a udaljavajući od
svega što vodi u propast i destrukciju.

Dijalog meðu sljedbenicima
različitih religija je neophodan, jer ignorancija drugih implicira iracionalni
gnjev. Skup poput ovog nesumnjivo je u cjelosti faktor koji relativizira sve
stereotipe i predrasude.


Pripremio: Mr. hfz. Almir
Pramenković