Sabor Islamske zajednice u BiH podržava IZ-u u Sandžaku

  Sabor Islamske zajednice u BiH u prisustvu reisu-l-uleme dr. Mustafe
Cerića, zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta ef.  Spahića i muftija, održao je danas sjednicu u
Sarajevu kojom je peredsjedavao Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora.

 
Sabor Islamske zajednice u BiH u prisustvu reisu-l-uleme dr. Mustafe
Cerića, zamjenika reisu-l-uleme hafiza Ismeta ef.  Spahića i muftija, održao je danas sjednicu u
Sarajevu kojom je peredsjedavao Edhem Bičakčić, predsjednik Sabora.
 

Na sjednici Sabora IZ u BiH usvojena je saborska Izjava koju MINA
prenosi u cjelosti: 

Polazeći od činjenice da je Islamska zajednica u BiH
jedna i jedinstvena zajednica muslimana u BiH i Bošnjaka izvan domovine,
autohtonog evropskog naroda,

Želeći da kao sastavni dio bosanskohercegovačkog
društva, damo svoj doprinos  u izgradnji
temeljnog državnog akta – Ustava,

Potvrðujući da su Sloboda, Pravda i Istina osnovne
odrednice izgradnje naše Zajednice,

Uzimajući u obzir da je u  Bosni i Hercegovini, nad muslimanskim
stanovništvom, izvršen najteži oblik zločina protiv čovječnosti – genocid,

Smatrajući se pozvanim i odgovornim za izgradnju
razumijevanja i uvažavanja meðu različitim etničkim i vjerskim zajednicama u
Bosni i Hercegovini, Sabor Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na svojoj
4. redovnoj sjednici održanoj 17. novembra 2007. godine, zaključio je :

1. Dejtonski mirovni sporazum za Bosnu i Hercegovinu ispunio je
najvažniji cilj – zaustavljanje agresije i ubijanje.

2. Ustavna rješenja za budućnost Bosne i Hercegovine moraju osigurati
teritorijalni integritet, stabilnost i napredak uvažavajući evropske standarde
funkcioniranja države, te pojedinačna i kolektivna prava.

3. Ustav Bosne i Hercegovine treba omogućiti zaštitu temeljnih ljudskih,
a to znači i vjerskih sloboda i prava na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine
na jednak i jedinstven način, kao i povrat i zaštitu imovine vjerskih zajednica
u duhu demokratskih načela u modernim državama.

Zaštita pojedinačnih prava je preduvjet za osiguranje i kolektivnih
prava.

4. Unutarnja teritorijalna organizacija Bosne i Hercegovine ne smije se
temeljiti na etničkoj ili vjerskoj dominaciji, nego isključivo na jednakosti
svih koji žive u Bosni i Hercegovini uvažavajući prirodne, ekonomske,
infrastrukturne i druge posebnosti regija unutar države Bosne i Hercegovine.

5. Nazivi mjesta, gradova, općina, kantona i entiteta ne mogu sadržavati
vjerske ili nacionalne pridjeve u svojim nazivima. Provoðenjem ovog načela bi
se, takoðer, osigurao osjećaj ravnopravnost svih ljudi koji u njima žive.

     Sabor Islamske zajednice stoji na stanovištu da će izneseni stavovi biti
uzeti u obzir od strane svih aktera, kako domaćih političkih subjekata, tako i
meðunarodnih, koji se bave i koji će se baviti pitanjem Ustava Bosne i
Hercegovine.

     Sabor će putem svojih organa i tijela, istrajavati na provoðenju
donosenih zaključaka, kaže se u Izjavi Sabora Islamske zajednice u BiH.

Razmatrana situacija u Sandžaku 

     Na zasjedanju Sabora IZ u BiH razmatrana je i najnovija situacija u IZ Sandžaka
o čemu je sabornike iscrpno informisao sabornik iz Sandžaka Mevlud Dudić.

     Nakon rasprave, Sabor IZ u BiH usvojio je stavove u kojim se kaže:

-Mešihat
IZ u Sandžaku je sastavni dio Islamske zajednice u BiH i uživa punu podršku u
svom radu i djelovanju.

     Sabor IZ u BiH  poziva vlasti Republike Srbije da se ne miješaju
u unutrašnje odnose IZ u Sandžaku i druga vjerska pitanja i da poštuju evropske
standarde u pravima vjerskih zajednica.

     Sabor Islamske zajednice u BiH takoðer poziva muslimane Bošnjake u
Sandžaku i Republici Srbiji da u duhu islamskog učenja očuvaju mir.

Formirane komisije Sabora 

     
Na današnjoj sjednici u Sarajevu Sabor IZ u BiH  ustanovio je i saborske komisije:
Ustavnu komisiju, Komisiju za administraciju i finansijske poslove, Komisiju za
vjersko djelovanje, Komisiju za zekjat i sadekatu-l-fitr, Komisiju za hadž,
umru i vjerski turizam, Komisiju za odgoj, obrazovanje i nauku, Komisiju za
vakuf, imovinu i materijalno jačanje i Komisiju za povratak.

www.rijaset.ba