Metropolizacija politike

Biti Sarajlija u političkom smislu – da ne bude zabune samo o tom
aspektu i govorimo – primarno znači biti neosjetljiv za sunarodnjake
van tog grada; politički vidokrug takvih doseže do Marijin-dvora ili u
najboljem slučaju do Čengić vile. Sve svoje oni proglašavaju
najstarijim i najboljim, Republika Srpska je inostranstvo, a o
Sandžaklijama oni ne govore. Šta rade Bošnjaci u Bijeljini nije ih
briga, a da ne spominjemo Prizren, na primjer, gdje ne znaju ni da
postoje. Oni su bezbrižni, mada im je imaginarna srpska granica u
vidokrugu Trebevića i Kozije ćuprije. Imaju svoj grad, svoj kanton,
svoje zakone, svoj budžet, sve kontrolišu. Imaju dovoljno novca,
najčešće ne znaju ni šta će s njim, razbacuju ga i na gluposti, dok
sunarodnjaci u Busovači, Kreševu, Milićima… žive u mizernim uvjetima.

Otvaranje nove zgrade Vlade Republike
Srpske značajan je i znakovit čin. Onkraj svečane atmosfere zapitati
nam se koliko će Bošnjaka kroz njena vrata na posao dolaziti? Bogme
malo ili nimalo. Piše: Šaćir Filandra 

Ako se istovremeno hipotetički zapitamo šta bi
bilo sa Sarajevom u slučaju dodatne unutarnje etničke podjele Bosne
odgovor je – ništa. Istina, ostalo bi i bez ono malo nebošnjačkih
stanovnika od kojih su neki i dekoracija u politici, te od toga imaju
veliku korist. Sarajevo je ionako dominantno "bošnjački" grad, u manjem
ili većem omjeru u kome je Banjaluka "srpski", zapadni Mostar
"hrvatski", mada je karakter i porijeklo tog preovlaðujućeg bošnjačkog,
srpskog i hrvatskog obilježja tih gradova umnogome različit. Kako u
vezi s tim postoji spor i nesuglasje, te kako se činjenice ne slažu s
našim emocionaliziranim političkim i nacionalnim stavovima o tome ovoga
puta nećemo ni govoriti.

Interesuje nas nešto drugo, a to je
fenomen metropolizacije nacionalnih politika u Bosni. Šta je sadržaj
tog pitanja? Pitamo se za profiliranje sadržaja i dometa ukupnih
nacionalnih politika s aspekta nacionaliziranih gradova kao što su
"bošnjačko" Sarajevo, "srpska" Banjaluka i "hrvatski" zapadni Mostar.
Ne ulazeći u to kako su i zašto ti gradovi postali demografski,
kulturološki i politički monovalentno nacionalizirani, jer je to
poznati podtekst sveukupnog dogaðanja, možemo utvrditi da je
urbanizacija, metropolizacija i kapitalizacija kao pravljenja "glavnog
nacionalnog grada" prisutna u svim bosanskim nacionalnim politikama. Iz
takve strukturalne identifikacije tih gradova s nacionalnom politikom
proizilaze negativni odnosi prema nacionalnim politikama i prema
cjelini bosanske politike. Konkretnije rečeno, ušančivanje nacionalnih
politika i kultura u pomenute gradove višestruko je negativno. S jedne
strane ono vodi provincijaliziranju brojnih naselja i gradova unutar,
uslovno rečeno, vlastite nacije na način da se pretvaraju u demografsku
bazu novih nacionalnih središta.

 Svaki bolji student koji u
Sarajevo doðe sa strane, kako se to kaže, nastoji da ostane u mjestu
studiranja suočavajući se sa spoznajom da je sredina iz koje je došao
totalna provincija koja ne daje nikakve perspektive ni za zabavu ni za
život. Sarajevo, baš kao i Mostar i Banjaluka su gradovi vlasti, novca,
zabave… Tu stasavaju nove nacionalne elite i oni su pozornica njihove
moći. U tim mjestima se gradi karijera i postiže prosperitet. Sva druga
su po brojnim aspektima zapuštenija, siromašnija, dosadnija,
besperspektivnija. Dovoljno se danas provozati putem od Trebinja preko
Gacka, Foče i Vojkovića do Sarajeva pa da se u to uvjerite. S druge
strane, ta nacionalna metropolitska esencijalizacija nacija na
konkretnim mjestima pojačava unutarbosanske konvergentne kulturne i
društvene procese. Ona kod novonacionalista pojačava lažnu nadu da je
moguće izgraditi potpuno odvojene kulture, nacije, jezike,
književnosti, estetike. Bosanska apriornost i uslovljenost
nacionalnokulturnih tokova nije nešto što je stvar voluntarizma, što je
od jučer i što sutra tek tako po našoj volji može prestati.
Interkulturne unutarbosanske granice još se rijetko prekoračuju. Svaka
čast pozorištima koja u tome prave odgovarajuće korake i koja uzorito
demonstriraju skoro zaboravljenu odvojenost estetike i poetike od
nacionalne genetike.

Kod Bošnjaka je metropolizacija politike
najizraženija. Pošto sebe smatraju urbanom nacijom (a ne zna se iz
kojeg razloga) svi se danas trude da postanu Sarajlije, budući da im je
to najveći i najprivlačniji grad. Biti Sarajlija u političkom smislu –
da ne bude zabune samo o tom aspektu i govorimo – primarno znači biti
neosjetljiv za sunarodnjake van tog grada; politički vidokrug takvih
doseže do Marijin-dvora ili u najboljem slučaju do Čengić vile. Sve
svoje oni proglašavaju najstarijim i najboljim, Republika Srpska je
inostranstvo, a o Sandžaklijama oni ne govore. Šta rade Bošnjaci u
Bijeljini nije ih briga, a da ne spominjemo Prizren, na primjer, gdje
ne znaju ni da postoje. Oni su bezbrižni, mada im je imaginarna srpska
granica u vidokrugu Trebevića i Kozije ćuprije. Imaju svoj grad, svoj
kanton, svoje zakone, svoj budžet, sve kontrolišu. Imaju dovoljno
novca, najčešće ne znaju ni šta će s njim, razbacuju ga i na gluposti,
dok sunarodnjaci u Busovači, Kreševu, Milićima… žive u mizernim
uvjetima.

Iz metropole sve mjere prema sebi, svojoj mehkoći i
uskoći, i to je ta negativna dimenzija metropolizacije politike. U
takvoj svijesti nema mjesta za drugog, on vas i ne interesuje bez
obzira koje vjere bio, bitno je da se pozicija oligarhije, porodice ili
klana ne narušava. Uspostavlja se logika da je bolje biti samostalni
gospodar jednog dijela države nego dijeliti vlast na cijeloj njenoj
teritoriji. Prevladava politički egoizam, nema tu prostora za
popuštanje, kompromise… Ima tu straha za vlastite pozicije te je zato
najsigurnije da se ništa ne mijenja. Kakve reforme?! Oni traže samo ono
što oni misle da im pripada, bezbeli uvijek najviše i najbolje, a što
to drugi ne prihvataju njihov je problem. Zašto? Zato jer smo mi mjera
i uvijek smo u pravu. Dokle?

Nezavisne, 20.11.2007.