Multikulturalni dijalog i Bijela knjiga Evropske unije

Ministarstvo kulture Republike Srbije organizovalo je 8. i 9. novembra 2007. god. konferenciju u Beogradu na temu „Multikulturalni dijalog i Bijela knjiga Evropske unije“. Na ovom impozantnom skupu prisustvovao je veliki broj domaćih i stranih uglednih ličnosti iz desetak država. Svi učesnici imali su svoje izlaganje. 

Na spomenutom skupu učestvovali su i predstavnici Islamske zajednice u
Srbiji. Predstavljajući Fakultet za islamske studije u Novom Pazaru
obratio se mr. hfz. Almir Pramenković, dok je direktor Media centra
Islamske zajednice mr. Hajrudin Balić prezentovao predmetnu temu iz
svoje perspektive.  Ostvarenje sreće i blagostanja zavisi od odnosa meðu ljudima. Zato je
bitno razmišljanje o humaniziranju meðuljudskih odnosa i prevladavanju
antagonizama. Obzirom na heterogenost nacionalne, vjerske i ideološke
strukture našeg društva, nameće se kao nužno izlaženje iz zatvorenosti
i prevladavanje barijera zatvorenih krugova. Dakle, religijski
pluralističko društvo je neminovnost, jer i sama činjenica da je Bog
stvorio Adema a.s. (Adama) od nekoliko vrsta zemlje – prašine ukazuje
da je Njegova intencija bila da ljudi žive zajedno u miru. Religija u
sebi sadrži svojevrsnu sinergijsku energiju, agens koji ima pozitivne
implikacije, vodeći svemu što je konstruktivno, a udaljavajući od svega
što vodi u propast i destrukciju.
Dijalog meðu sljedbenicima različitih religija je neophodan, jer
ignorisanje drugih implicira iracionalangnjev. Skup poput ovog
nesumnjivo je faktor koji relativizira sve stereotipe i predrasude.
Islam afirmiše interreligijski dijalog, a na to aludira Kur’an: „O
ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i
plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji je kod Allaha
onaj koji Ga se najvuše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu
skriveno ništa.“ (Kur’an, El-Hudžurat, 13)

A.P.