Sura El-Bekare u očima Sejjida Kutba

Dana 31.10.2007. godine na Fakultetu za Islamske studije Edis Hamidović je branio diplomski rad na temu „Sura El-Bekare u očima Sejjida Kutba“. Kandidat je uspješno odbranio diplomski rad pred tročlanom komisijom u sastavu doc. dr. Mehmed-ef. Mešić – mentor, mr. hfz. Almir-ef. Pramenković – predsjednik komisije i prof. Nedžad-ef . Hasanović – član komisije, i stekao zvanje profesora islamske pedagogije.

Edis Hamidović je roðen 1978. godine u Zapadnom Mojstiru kod Tutina
gdje je završio osnovnu školu. Medresu „Gazi Isa-beg“ završava u Novom
Pazaru. Radi u rodnom selu kao vjeroučitelj u osnovnoj školi.
„Svaki onaj koji čita biografiju jednog ovakvog čovjeka, uvijek može
naučiti nešto novo. Sejjid Kutb nas je naučio kako se treba u
savremenom dobu boriti na Allahovom putu“ – istakao je prof. Nedžad-ef.
Hasanović.

S.F.