Visoka delegacija Ambasade Velike Britanije posjetila Glavnog muftiju

Zamjenik ambasadora Velike Britanije g. Bil Longherst i predstavnica Ministarstva inostranih poslova Britanije posjetili su sjedište Islamske zajednice u Srbiji u Novom Pazaru i tom prilikom se sastali sa glavnim muftijom Muamer-ef. Zukorlićem. Glavni muftija i zamjenik ambasadora su nakon sastanka dali izjave za medije.

Govoreći o sadržini razgovora koji su voðeni ovom prilikom, Glavni muftija je rekao:
“Evo, imao sam priliku razgovarati sa zamjenikom ambasadora Velike
Britanije u Beogradu kao i gošćom iz Ministarstva vanjskih poslova
Britanije koji su se, prije svega, interesovali za novonastalo stanje u
Sandžaku zbog napada na Islamsku zajednicu koji su aktuelni već skoro
dva mjeseca. Razgovarali smo o pozadini ovih dogaðaja, o svim akterima
koji su u tome učestvovali, bilo da se radi o lokalnim političkim
akterima, dijelovima režima u Beogradu, medijima, kriminalnim grupama,
kao i ljudima u Islamskoj zajednici koji su prihvatili ovakvu
aktivnost. Razgovarali smo i o opštem stanju na ovom prostoru, kao i o
ulozi Islamske zajednice, a posebno Internacionalnog univerziteta u
procesima reformi koje su pred nama. Tom prilikom sam upoznao goste s
resursima Univerziteta, kao i mogućnostima da se na nekim poljima
zajednički djeluje, posebno kada su u pitanju studenti prava,
kriminalistike, žurnalistike i drugih važnih polja obrazovanja koja su
neophodna za uspješne reforme na ovom prostoru.“
Zamjenik ambasadora Velike Britanije gospodin Bil Longherst je u svojoj kraćoj izjavi novinarima rekao:
„Danas sam razgovarao sa muftijom Zukorlićem o nekolicini važnih
pitanja, pogotovu o nekoliko pitanja koja su u zadnje vrijeme vrlo
aktuelna u Novom Pazaru. Posebno sam se interesovao o pogledima muftije
Zukorlića, o načinima na koje Zajednica u cjelini može da se odupre
nekim negativnim stvarima, kao što su efekti organizovanog kriminala i
slično. Prenio sam mu našu osnovanu brigu za daljom stabilizacijom
prilika u regionu koja bi omogućila životno važan proces investicija u
privredu. Takoðer, Muftiji sam prenio odreðene vidove podrške koje je
Britanska vlada spremna da pruži u postizanju stabilnosti na ovom
području.“