Novi Pazar – Sarajevo – Mostar

Image

Studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru tokom dvodnevne ekskurzije po Bosni i Hercegovini obišli su Sarajevo i Mostar.

Više od 100 studenata sva četiri fakulteta i svih studijskuh grupa ove
visokoškolske ustanove posjetili su i Sarajevski univerzitet gdje su u
razgovoru sa bosanskum studentima razmijenili utiske. Posebno je
iskustvo bio obilazak kulturno-historijskih znamenitosti ova dva grada,
a studenti kao najvrjedniji izdvajaju obilazak vjerskog i kulturnog
objekta – Careve džamije u Sarajevu.
Organizator ovog putovanja je Studentski parlament Internacionalnog
univerziteta koji je do sada realizovao veliki broj studijskh
putovanja, ekskurzija, poetskih večeri, posjeta sajmovima knjiga i sl.
Predsjednik Studentskog parlamenta Elvis Divanefendić kaže da će ova
studentska organizacija i ubuduće organizovati i unapreðivati društveni
život studenata Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.
 
Elma Šabanović,
menadžer za informisanje