Vrijeme izdajica je zauvijek prošlo

Image

Drage Sandžaklije, pouzdajte se u Allaha i u svoje jedinstvo, jer Allah pomaže narod koji se drži Njegovog užeta. Uvjeren sam da će sandžački muftija Muamer Zukorlić uložiti sve što je u njegovoj moći da budete jedinstveni u zahtjevu da je Novi Pazar adresa za Islamsku zajednicu u Srbiji. Nadam se da je i Beograd shvatio da je vrijeme Sejda Bajramovića zauvijek prošlo.

Mjesec koji je iza nas bio je ispunjen raznim dogaðajima od kojih većina njih, nažalost, vjerničko srce ispunjava tugom. Ono što, svakako, zavreðuje najviše pažnje jesu kontinuirani nasrtaji na Islamsku zajednicu i pokušaji izazivanja incidenata i sukoba meðu vjernicima u Novom Pazaru i Sandžaku. Nakon početka restauratorskih radova na kompleksu Altun-alem džamije, pristalice Adema Zilkića, njih oko dvadesetak iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina, svakodnevno su, u suprotnosti sa islamskim propisima i principima, obavljali namaze na ulici ispred Altun-alem džamije, nastojeći tako izazvati sukob. Da se radi o inatu a ne ibadetu najbolje govori činjenica da je većiha tih ljudi koji su tu obavljali namaz iz drugih novopazarskih džemata, a nerijetko su imali i musafire iz Sjenice i Tutina. Zapaženo je i prisustvo službenika Opštine Novi Pazar koji su, da li po službenoj dužnosti ne znamo, tu bili prisutni. Vrhunac svega bio je 16. novembar 2007. godine kada je grupa ljudi, predvoðena Hasibom Suljevićem, pokušala nasilno upasti u harem Altun-alem džamije. Ta grupa nije prezala ni od najgnusnijih psovki, vaðenja oružja, lupanja nogama o džamijska vrata i na kraju, nažalost, ranjavanja nedužnog čovjeka. U tom nasrtaju povrijeðena su i dva pripadnika policije i nekoliko graðana koji su se nalazili u unutrašnjosti džamijskog harema. I policajci i ostali povrijeðeni pogoðeni su kamenicama i ciglama koje je uputila grupa okupljena oko Hasiba Suljevića, što dovoljno govori o namjeri zbog koje su ti ljudi došli tog petka tu. Sve ovo nastavak je zapaljive i huškačke kampanje koju je Adem Zilkić vodio danima unaprijed. Poznato je, takoðer, da je i sa pozicije političkog faktora Sulejmana Ugljanina i njegovih ljudi permanentno pokušavano predstaviti Islamsku zajednicu, na čelu sa muftijom Muamer-ef. Zukorlićem, kao militantnu. Pominje se oružje, krvoproliće, nasilje, naoružani ljudi koji otimaju džamije i slično. Meðutim, prethodni dogaðaji su potvrdili sasvim obrnutu situaciju. Dakle, čovjek koji je boravio u dvorištu džamije pogoðen je iz vatrenog oružja, zadobio je prostrijelnu ranu u predjelu grudi.   Ono što zabrinjava jeste i pokušaj medija da ovaj napad predstave kao okršaj dvije grupe vjernika, što uopšte nije tačno. Nije došlo do sukoba dvije grupe vjernika, kako je to neko želio predstaviti, već do nasrtaja grupe nasilnika koja je pokušala prodrijeti u Altun-alem džamiju. Zabrinjavajući je i odnos nekih činovnika u Ministarstvu vjera koji i dalje ne shvataju svoju ulogu i zakonsku obavezu, već pokušavaju svojevoljno ureðivati odnose u Islamskoj zajednici i tako krše Zakon koji su sami donijeli. Iziritirani činjenicom da njihov „trojanac“ nije uspio, oni su u svojim medijskim nastupima otkrili svoje istinske želje i prave ambicije ovladavanja Islamskom zajednicom. Sve ovo nam govori da kao muslimani moramo biti svjesni da cijena autonomnosti, dostojanstva i slobode nije nikako mala i da sve ovo kroz šta prolazimo je prirodni slijed, put ispunjen trnjem i tegobama. To je put na kojem je Ibrahim a.s. bačen u vatru, na kojem je Jusuf a.s. bačen u bunar i zatvoren u tamnicu, to je put zbog kojeg je Musaova a.s. majka morala baciti svoje dijete u rijeku, put na kome se Isa a.s. odrekao ovoga svijeta, to je put na kojem su krvarila plemenita stopala našeg Vjerovjesnika Muhammeda s.a.v.s., to je put kojim i mi danas idemo, put očuvanja islama i islamskog dostojanstva. I na kraju, posebno je dojmila izjava podrške koju je reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić uputio muftiji Zukorliću i sandžačkoj dijaspori, a u kojoj, izmeðu ostalog, stoji: „Šaljem ovo pismo sa porukom da je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, i ja osobno, svim srcem sa Sandžakom u njegovom nastojanju da sačuva svoj ponos. Sandžačka dijaspora ima značajnu ulogu u očuvanju i razvijanju Islamske zajednice u Srbiji. Mi smo jedan narod i zato je naše pravo i obaveza da jedan drugog pomažemo. Mi dugo pamtimo, dovoljno smo odrasli i dovoljno smo dorasli izazovima vremena da znamo sami definirati svoj vjerski i nacionalni identitet. Zato nam ne treba savjet, posebno od onih koji već decenijama ne poštuju naše pravo na život, vjeru, slobodu, imetak i čast.
Drage Sandžaklije, pouzdajte se u Allaha i u svoje jedinstvo, jer Allah pomaže narod koji se drži Njegovog užeta. Uvjeren sam da će sandžački muftija Muamer Zukorlić uložiti sve što je u njegovoj moći da budete jedinstveni u zahtjevu da je Novi Pazar adresa za Islamsku zajednicu u Srbiji. Nadam se da je i Beograd shvatio da je vrijeme Sejda Bajramovića zauvijek prošlo.
Želeći vam uspjeh, učim dovu Allahu Uzvišenom da nas sačuva od nasilja nasilnika i od dvoličnosti licemjera. Bože, ujedini nas u vjeri i ljubavi.“