Almir Suljević odbranio diplomski rad

Dana 03. 12. 2007.
godine Fakultet za islamske studije dobio je još jednog diplomiranog profesora
islamske pedagogije. Na temu „Život i djelo Omera ibn Hataba, r.a.“
Almir Suljević je uspješno odbranio diplomski rad.

Dana 03. 12. 2007.
godine Fakultet za islamske studije dobio je još jednog diplomiranog profesora
islamske pedagogije. Na temu „Život i djelo Omera ibn Hataba, r.a.“
Almir Suljević je uspješno odbranio diplomski rad. Komisiju su sačinjavali:

prof. Rešad Plojović,
predsjednik,

mr. Sead Ibrić,
mentor,

mr. Hajrudin Balić,
član.

Almir Suljević je
roðen 1979. godine u selu Aliveroviće, opština Sjenica. Osnovnu školu je završio
u rodnom selu. Završio je srednju medresu „Gazi Isa-beg“ u Novom Pazaru. Upisao
je Islamsku Pedagošku akademiju u Novom Pazaru koja kasnije prerasta u Fakultet
za islamske.