SDA BiH se ograðuje od stavova SDA Sandžaka

Image"Duhovno, kulturno i vjersko središte Bošnjaka nalazi se u
Sarajevu. Vodstvo Islamske zajednice i duhovni centar muslimana
Bošnjaka Sandžaka je u Sarajevu po istoj logici i pravu, po kojem
pravoslavni poglavar bosanskih pravoslavnih Srba jeste u Beogradu."
– neki su od zaključaka sa 7. redovne sjednice Glavnog odbora
Sarajevo, 24. 11. 2007. Saopćenje za javnost – Glavni odbor SDA
ZAKLJUČCI SA 7. REDOVNE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA
 

1. Glavni odbor SDA prihvatio je informaciju predsjednika Stranke
Sulejmana Tihića o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
2. Izražena je zabrinutost trenutnom političkom situacijom u državi, te
stoga, Glavni odbor Stranke poziva relevantne političke snage da
odgovornošću i dijalogom prevaziðu vještački izazvanu krizu od strane
pojedinih srpskih političara iz RS-a.
3. Potvrðena je odluka Predsjedništva Stranke o odbijanju prijedloga
Kolegija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine
Izmjena i dopuna Poslovnika o radu Zastupničkog doma PS BiH, usuglašen
izmeðu predstavnika SNSD, SBiH, HDZ BiH i HDZ 1990 te PDP.
4. Glavni odbor SDA podržava Ured Visokog predstavnika u BiH kao i
njegove Bonske ovlasti u punom kapacitetu, te odbija aktuelnu
inicijativu za njegovo ukidanje.
5. Pozdravljena su nastojanja i napori Medjunarodne zajednice da Bosnu
i Hercegovinu približe evropskim integracijama i učine je
funkcionalnijom. Glavni odbor smatra da su posljednje odluke Visokog
predstavnika neophodne za Bosnu i Hercegovinu.
6. Obavezuje se Predsjedništvo Stranke da posebno analizira sigurnosnu
situaciju u Bosni Hercegovini, te da na posebnoj sjednici sugerira
adekvatna rješenja.
7. SDA poziva Bošnjake u Srbiji, a posebno u Sandžaku, političke
stranke i bitne činioce, da zaustave konflikte koji vode cijepanju
bošnjačkog korpusa i Islamske zajednice u ovom području. Jedinstvo
bošnjačkog naroda i Islamske zajednice ne smije biti dovedeno u pitanje
zarad uskrogrudih i sebičnih interesa pojedinih lidera. SDA ne prihvata
bilo kakvo dijeljenje muslimana Bošnjaka u njezino ime. Bošnjaci
Sandžaka žive u državi Srbiji i trebaju se osjećati gradjanima svoje
države. Duhovno, kulturno i vjersko središte Bošnjaka nalazi se u
Sarajevu. Vodstvo Islamske zajednice i duhovni centar muslimana
Bošnjaka Sandžaka je u Sarajevu po istoj logici i pravu, po kojem
pravoslavni poglavar bosanskih pravoslavnih Srba jeste u Beogradu.
8. Do isteka 2007. godine održati posebnu sjednicu Glavnog odbora sa
obaveznim tačkama dnevnog reda Razmatranje žalbe OO SDA Cazin i Analiza
realizacije posebnih zaključaka vezanih za povratak sa Sedme redovne
sjednice Glavnog odbora.
9. Zahtijeva se od nadležnih institucija da u pripremi za lokalne
izbore, kroz izmjene Izbornog zakona, obezbijedi mogućnost glasanja i u
diplomastko-konzularnim predstavništvima.
10. Glavni odbor SDA traži da se u mreži diplomatsko-konzularnih
predstavništava BiH obavezno zadrži Generalni konzulat u Bonu u kojem
svoja prava ostavaruje veliki broj bh. graðana koji žive u Njemačkoj.
Zahtijeva se od nadležnih organa da izvrše cjelokupnu analizu
diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH , imajući u vidu interese
bh. graðana koji žive u inozemstvu.
11. Usvojena je Rezolucija o bosanskom jeziku.
12. Glavni odbor SDA osuðuje učestale napade na povratnike, a posebno
teroristički napad na Murata Tahirovića, predsjednika logoraša BiH,
koji se desio u selu Stričići na Manjači. Zahtijeva se od nadležnih
organa da provedu hitnu istragu i poduzmu zakonom predviðene radnje
kako bi se otkrio i kaznio počinilac ovog terorističkog čina.
Sagledavajući sveukupno stanje u oblasti raseljenih osoba, izbjeglica i povratnika Glavni odbor SDA donosi:

POSEBNE ZAKLJUČKE

1. Potpuni završetak Anexa VII Dejtonskog Mirovnog sporazuma ne može
biti završen dok se i posljednjoj raseljenoj osobi, koja želi da se
vrati na svoje prebivalište, ne osiguraju minimalni uslovi za povratak.
2. Potrebno je izvršiti reviziju Strategije Bosne i Hercegovine za
provedbu Anexa VII Dejtonskog Mirovnog sporazuma, i to na način da se
kroz istu obezbjede stvarne potrebe raseljenih osoba i povratnika, i
osiguraju sredstva i mehanizmi posebno za: rekonstrukciju stambenih
jedinica, zatvaranje kolektivnih centara i rješavanje pitanja
alternativnog smještaja raseljenih osoba i povratnika, rekonstrukciju
potrebne infrastrukture u mjestima povratka, unapredjenje zdravstvene i
socijalne zaštite raseljenih osoba i povratnika, reforma školskog
sistema i pristupa pravu na školstvo raseljenih osoba i povratnika.
3. Za potrebe povratka izdvojiti sredstva na svim nivoima vlasti, s tim da ona ne mogu biti manja od 2% utvrðenog budžeta.
4. Da bi se Anex VII Dejtonskog Mirovnog sporazuma okončao u narednom
periodu od četiri godine, potrebno je, osim redovnih izdvajanja iz
budžeta, objezbjedjenje izdvajanjem 10% od prodajne cijene državnog
kapitala.
5. SDA još jedanput potvrðuje da je neophodno da organi na svim nivoima
u Bosni i Hercegovini dosljedno primjenjuju Odluku Ustavnog suda BiH o
konstitutivnosti naroda, kako bi zapošljavanje u organima vlasti i
javnim preduzećima bilo ravnomjerno popisu stanovništva iz l991. godine.
6. Glavni odbor ovlastio je Predsjedništvo SDA da na prijedlog resornih
ministarstava donese odluku kojom će općine iz Federacije BiH pomagati
povratak u općinama u RS.
 
www.sda.ba