Admir Muratović odbranio doktorsku disertaciju

Dana 08. 12. 2007.
godine u subotu na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru zvanje doktora
socioloških nauka stekao je Admir Muratović. Na temu „Ljudska prava u
medinskoj državi“
Admir je uspješno odbranio doktorsku disertaciju
pred komisijom:

prof. dr. Ivan
Cvitković, predsjednik,

prof. dr. Srðan
Vukadinović, mentor,

doc. dr. Mevlud Dudić,
član komisije.

Admir Muratović je
roðen 27. 02. 1977. godine u Novom Pazaru. Osnovnu školu i srednju Gazi Isa-beg
medresu zavšio je u Novom Pazaru. Fakultet šerijatskog prava završio u Kairu na
čuvenom univerzitetu Al-Azhar. Zvanje magistra socioloških nauka stekao je
2006. godine na istom Univerzitetu.