Od 21. decembra šengenska zona će se proširiti na nove članice

Image„Šengen zona“ od 21. decembra stiže u Maðarski i Sloveniju

 Dana 21. decembra „šengenskoj zoni“ priključiće se devet članica
Evropske unije, izmeðu ostalih i Maðarska i Slovenija. Od tog datuma,
državljani zemalja koje su postale članice EU 2004. godine moći će da
putuju u 15 država „šengenske zone“ bez pasoša.

Ukidanje graničnih kontrola i potpuna sloboda kretanja biće dodatni
podstrek graðanima devet država da se još više osete kao graðani
Evrope, dok će ostali, meðu kojima i graðani Srbije, nastaviti da traže
vize za ulazak u Evropu.
Od 21. decembra „šengenska zona“ će se proširiti na nove članice.
Slovaci, Slovenci, Estonci, Maðari, Litvanci, Letonci, Maltežani,
Poljaci i Česi uskoro će moći da putuju u 15 država „šengenske zone“
bez pasoša, ali će za graðane Srbije ulazak u te zemlje zahtevati
šengensku vizu.
U konzularnom odeljenju maðarske ambasade u Beogradu u toku su pripreme za početak izdavanje šengenskih viza.
„Članice ‘šengenske zone’ su u toku prošle godine primile 13 miliona
zahteva za izdavanje vize i to u ukupno 2.500 konzulata. Iz toga možete
da zaključite značaj te zone kojoj mi sada pristupamo“, kaže generalni
konzul Maðarske Janoš Kolar.
„Najveći broj viza, 320.000, prošle godine je izdato u konzulatu Finske
u Sankt Peterburgu, a od maðarskih izaslanstava, subotički generalni
konzulat je izdao najviše viza, oko 120.000 do 130.000“, objašnjava on.

Šengenska viza podrazumeva i svu proceduru koja ide uz njeno izdavanje.
I u slučaju maðarskog konzulata to znači zakazivanje termina za
preuzimanje zahteva, prikupljanje dokumentacije i dolazak pred šalter u
zakazano vreme.
„Ono što se svi trudimo jeste da budemo ljubazni sa strankama.
Pokušavamo da im objasnimo sve što eventualno do sada nisu čuli, bilo
na sajtu, bilo na drugi način“, kaže Belinda Ilić iz maðarskog
konzulata.
Razmatranje zahteva traje pet radnih dana. Pre predavanja konzulu na
razmatranje, prvo se unose podaci iz pasoša i zahteva i skeniraju se
fotografije za vizu.
„U principu, skeniraju se fotografije i lični podaci, kao i svrha
putovanja. Kasnije, zahtev ide kod konzula na razmatranje, koji donose
konačnu odluku da li će viza biti odobrena ili ne“, objašnjava Ana
Čitari iz konzulata.
„Biće duža procedura, jer će mnogi plaćati vizu, više će se podataka
obraðivati, tako da će cela procedura duže da traje“, kaže ona.
Ipak, od 1. januara odreðene kategorije graðana u Srbiji dobiće
olakšice pri izdavanju vize. Sporazum o viznim olakšicama sa EU
omogućiće studentima, poslovnim ljudima, stručnjacima, novinarima i
bliskim roðacima i sportistima, da od sledeće godine šengenske vize
dobijaju po pojednostvaljenoj i ubrzanoj prodecuri i ceni od 35 evra.
www.blic.co.yu