SIRA – ŽIVOTOPIS POSLJEDNJEG ALLAHOVOG POSLANIKA

Image(Autor: dr. Safvet Halilović; recenzenti: prof. dr. Šefik Kurdić i
prof. dr. Džemaludin Latić; izdavači: Islamski pedagoški fakultet u
Zenici i El-Kelimeh, Novi Pazar, 2007., 24 cm, 368 strana)

Čovječanstvo ne duguje nikome koliko skupini Allahovih vjesnika i
poslanika koji su sačuvali ljude od iskrivljenosti i totalne
kataklizme. En-Nedevi vrlo lijepo zaključuje: da nije Allahovih
poslanika, laða čovječanstva bi potonula sa svim znanostima, kulturnim
nasljeðem i filozofijom, a ljudska pokoljenja bi se pretvorila u stada
stoke i čopore zvijeri, ne poznajući Gospodara svjetova, vjeru i moral,
ne znajući za milost i ljubav i nemajući višeg cilja od vode i ispaše.
Za sva humana i plemenita značenja u ovom svijetu, za sve prefinjene
osjećaje, sve moralne vrline i korisne znanosti, za snagu
suprotstavljanja neistini i pokvarenosti, za sve to zasluga pripada
smjernicama Allahovih vjerovjesnika, njihovom dostavljanju, pozivanju i
borbi.

Plejadu vjerovjesnika poveo je Adem, a.s., visoko držeći bajrak
monoteizma: La ilahe illellah i blistavo svijetleći kroz mračne tunele
historije, da bi tu univerzalnu Istinu, od poslanika do poslanika, na
kraju preuzeo posljednji poslanik iz te časne povorke, čiji je dolazak
označio kraj misije ranijih poslanika i vjerovjesnika, njihovo
sintetiziranje, te zaokruživanje Allahove poruke koja će, njegovim
poslanstvom, postati konačna, svevremena i univerzalna. Muhammed,
s.a.v.s., zatvorio je kružnicu Allahovih poslanika i tako započetu
graðevinu usavršio i doveo do perfekcije, tako da će njena ljepota
fascinirati ljude do Sudnjega dana.
Allahov poslanik, Muhammed, s.a.v.s., je zatvarajući krug Allahovih
poslanika eksplicite manifestirao napatvorenu Allahovu vjeru i u
potpunosti primijenio islamski koncept života i rada na ovome svijetu.
Njegovim dolaskom Allah Uzvišeni je stavio do znanja da je Kur’an časni
posljednja verzija Njegove riječi, koja se neće moći mijenjati,
preinačavati i devalvirati, kao što je učinjeno sa ranijim Allahovim
objavama.
Budući da Allahovog Poslanika, s.a.v.s., Gospodar svjetova nije poslao
da dostavi samo puko vjerovanje, već i svakodnevno djelovanje, obavezni
smo slijediti ga i u načinu ponašanja i kulturi življenja, jer ćemo,
samo tako, primijeniti program koji je zacrtao Plemeniti Allah. On nam
je, putem Poslanikovog, s.a.v.s., djelovanja, otkrio načine za
rješavanje svih životnih enigmi i problema.
Uz to, slijedeći Poslanikov, s.a.v.s., primjer u svim životnim
situacijama, mi, ustvari, drastično smanjujemo mogućnost činjenja
pogrešaka. Naime, Allahov Poslanik, s.a.v.s., nije se ponašao shodno
svojim željama i prohtjevima, već shodno onome čime je Allah, dž.š.,
zadovoljan. Otuda je slijeðenje Poslanika, s.a.v.s., postalo
pretpostavkom pokoravanja Gospodaru svemira. U Kur’anu, a.š., kaže se:
Onaj ko se pokori Poslaniku, taj se pokorio i Allahu! (En-Nisa’, 80)
Poslanik Muhammed, s.a.v.s., je, milošću Allahovom, trasirao put svakog
svog sljedbenika u svim segmentima njegove svakodnevnice i, otuda,
Allah jasno potcrtava: Ono što vam Poslanik donese, to uzmite, a ono
što vam zabrani, ostavite! (El-Hašr, 7)
Stoga, Allah Uzvišeni slijeðenje Poslanika, s.a.v.s., dovodi u vezu sa
Svojom milošću i nagradom koju će dati ljudima: Vi u Allahovom
Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i
nagradi na onom svijetu i koji Allaha često spominje. (El-Ahzab, 21) 
On je naš uzor zbog toga što ga je Gospodar svjetova učinio sintezom
vrlina, osobina i kvaliteta svih ranijih Allahovih poslanika. Iz njega
emanira baš ono što upečatljivo njedri i ova vrijedna knjiga:
strpljivost Ejjuba, a.s., opraštanje Ja’kuba, a.s., žrtvovanje
Ibrahima, a.s, poslušnost i pokornost Isma’ila, a.s, snaga Davuda,
a.s., hrabrost Musaa, a.s., elokvencija i slatkorječivost Haruna, a.s.,
skromnost Isaa, a.s., fascinantnost Sulejmana, a.s.,  te šarm i ljepota
Jusufa, a.s. Taj temeljni specifikum njegove poslaničke misije leži
upravo u sretnoj sintezi vrlina ranijih Allahovih poslanika i njihovih
da’vetskih metoda.
Čovječanstvo se nalazi na samoj ivici strahovite kataklizme od koje je
neće sačuvati ni naučna dostignuća, ni tehnički razvoj, ni ekonomski
procvat. Čovječanstvu je neophodno novo voðstvo u čijem korijenu će,
neizostavno, biti sintetizirana materijalna dostignuća, moralne
vrednote i duhovna suptilnost. Islam koji je prakticirao posljednji
Allahov Poslanik, s.a.v.s., njedri baš  tu – savršenu percepciju života
i svijeta i koncept koji može sačuvati čovječanstvo od totalnog pada i
sasvim izvjesnog strovaljivanja u ambis bez povratka.
Knjiga Sira – Životopis posljednjeg Allahovog Poslanika, autora Safveta
Halilovića  na najilustrativniji način predstavlja sve važnije detalje
iz biografije posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i, na taj
način, približava nam najvećeg sina ljudskog roda, njegov život, rad i
angažman – od roðenja do smrti.
Do sada smo, uglavnom, biografska djela o posljednjem Allahovom
Vjesniku, s.a.v.s., imali u prijevodu sa arapskog ili nekog drugog
jezika, kao npr. djela Ibn Hišama, Ebu-l-Hasana en-Nedevija,
el-Mubarekfurija, dr. Mustafe es-Siba’ija, dr. Muhammeda Hamidullaha,
Muhammeda Hejkela i dr.
Rijetki su autori koji su na bosanskom jeziku pisali originalna djela
o  Vjerovjesniku, s.a.v.s. Jedan od njih bio je rahmetli Mehmed-ef.
Handžić. On je, davne 1935. godine, napisao jedno kraće djelo, tačnije
brošuru, koja tretira spomenutu tematiku, nazvavši je Muhammed a.s. –
život i rad u najkraćim crtama.
Ne treba da čudi to što je, nakon rahmetli Handžića, svršenika
renomiranog islamskog univerziteta Al-Azhar, bavljenje ovom tematikom
nastavio i svoj rad krunisao ovom vrijednom i argumentima
pokrijepljenom knjigom baš hafiz Safvet Halilović. I on je svršenik tog
prestižnog univerziteta, na kojem je, nakon diplomiranja, magistrirao i
doktorirao.
Prepoznatljiva crta ove vanredno značajne knjige je to što se ona
pojavljuje upravo u vremenu galopirajućeg napada na posljednjeg
Allahovog Poslanika, s.a.v.s., što je izraženo kroz napise i karikature
u kojima se minimizira i devalvira njegova uloga i vrijednost. To samo
manifestira tanahni osjećaj i vanredan sluh ovog uglednog
univerzitetskog profesora i da’ije da prepozna vrijeme kada treba
reagirati i braniti čast i dostojanstvo najvećeg sina ljudskoga roda,
baš onako kako je to činio Hassan ibn Sabit, r.a., časni ashab, koji je
svojim stihovima dostojanstveno branio čast i respekt našeg Poslanika,
s.a.v.s.
Druga prepoznatljiva crta ovog djela je to što je profesor Halilović,
iz brojnih, kako klasičnih tako i novijih djela iz oblasti sire,
odabrao najznačajnije i najvažnije detalje, a izostavio brojne predaje,
duga imena i manje značajne detalje, kojima su krcata, posebno klasična
djela, i time našim čitaocima ponudio srž i suštinu Poslanikove
biografije.
Treća prepoznatljiva crta Halilovićevog djela je što on preciznim okom
maestralnog autora primjećuje brojne pouke i poruke Vjerovjesnikovog,
s.a.v.s., časnog života i djelovanja a onda lahkim i prijemčivim
riječima nudi čitaocima izuzetno korisne savjete i vanredne zaključke.
Četvrta prepoznatljiva crta ovog djela je to što autor, poput rahmetli
Handžića, argumentima potkrepljuje sve detalje u vezi sa životopisom
Muhammeda, s.a.v.s., što se, eksplicite, vidi iz obilne, ali i
relevantne, literature koju je koristio. Sve to ukazuje da je riječ o
autoru s naučnim i stručnim kredibilitetom.
Peti specifikum ovog djela to što mu autor ne prilazi samo argumentima,
citirajući brojnu literaturu i koristeći se potrebnom naučnom
metodologijom prilikom njegovog pisanja, već se uveliko osjeti,
čitajući ovo djelo, ogromna ljubav autora spram ovog Allahovog
Vjesnika, s.a.v.s. Očito je, da je ova suptilna i nadahnjujuća ljubav
doprinijela da se u kratkom vremenskog periodu pojavi i druga knjiga o
ovom velikom Poslaniku, s.a.v.s., na našem jeziku u čijem tkanju je
učestvovao i naš hafiz Halilović i čije su niti povezale ćilim na kojem
je istkan životopis najvećeg čovjeka u čitavoj historiji! Naime, dr.
Halilović je, zajedno sa dr. Mehmedom Kicom, prošle godine preveo
izvanrednu studiju dr. Muhammeda Rewwasa Qal’adžija Ličnost posljednjeg
Allahovog Poslanika, i na taj način samo nagovijestio veći i osebujniji
angažman na putu svestranijeg bavljenja biografijom Muhammeda, s.a.v.s.!
Može se slobodno reći da ova knjiga predstavlja istinski ćilim satkan
vještom rukom profesora Halilovića.  U tom ćilimu, različitih boja i
šara, svaka nit od koje je on i satkan nosi poneki prepoznatljiv i
značajan detalj. Autor, manirom prepoznatljivog znalca, iskusnog
spisatelja i domišljatog virtuoza, ne samo da slaže niti sa njihovim
bojama i šarama, nego ističe najvažnije, od ogromnog broja veoma važnih
dogaðaja iz vremena časnoga Poslanika, s.a.v.s., i to tako upečatljivo
i karakteristično, da se to,  bez dvojbe, tako brzo i jednostavno
urezuje u sjećanje čitaoca. On to ne čini nadmeno, nasilu i nevoljno. U
njegovom radu osjećaju se krajnja suptilnost, graciozna lepršavost i
inteligentna duhovitost.
Nadamo se da će ova izuzetno vrijedna knjiga vrlo brzo i lahko pronaći
svoj put do čitalaca i da će vjernicima praktičarima biti najbolji
vodič kako ostati u suglasju s časnim sunnetom Allahovog Poslanika,
s.a.v.s. Jer, njegova je biografija jedan od izvora sunneta, pošto se u
njoj manifestiraju sve faze njegovog da’vetskog djelovanja. Ostalim
čitaocima ona će pružiti dovoljno informacija da o Allahovom
Vjerovjesniku, s.a.v.s., počnu objektivno razmišljati.

Ovo istinski vrijedno i krajnje utemeljeno štivo preporučujemo svim
čitaocima, posebno učenicima i studentima, kojima će, nadamo se, ovo
biti vrijedan udžbenik iz kojeg će učiti o posljednjem Allahovom
Poslaniku, s.a.v.s.

prof. dr. Šefik Kurdić
Knjigu možete poručiti na sajtu El-Kelimeh