Podgorica: Pismo Zekovića, istraživača kršenja ljudskih prava u CG predsjedniku Vujanoviću CG

ImageSrbija odbila da registruje Crnogorsku pravoslavnu crkvu

Predsjednik Crne Gore
gospodin Filip Vujanović
Poštovani gospodine predsjedniče,

Predsjednik Crne Gore
gospodin Filip Vujanović

Poštovani gospodine Predsjedniče,

predstavnici crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji upoznali su
javnost da je mjerodavni organ Vlade Republike Srbije odbio
registraciju Crnogorske pravoslavne crkve u Srbiji. Tim povodom oni su,
kao graðani Republike Srbije, zatražili zaštitu i pomoć od predsjednika
države i Vlade. Jasno su saopštili da je za njih vjerski identitet
neodvojivi segment ukupnog nacionalnog bića te da, u slučaju potrebe,
očekuju odgovorajuću pomoć svoje matične države.

Proces evropskih integracija zahtijevaju otklanjanje svih društvenih barijera

Globalni i posebno evropski instrumenti zaštite ljudskih prava
garantuju slobodu mišljenja, savjesti, religije i vjere kao i zabranu
diskriminacije po tom osnovu.

Molim Vas da učinite sve što je moguće i da kroz neposredni kontakt sa
predsjednikom Srbije doprinesete prevazilaženju ovog problema koji bi,
u perspektivi, mogao da optereti meðusobne odnose ali i doprinese
daljem pogoršanju odnosa izmeðu dvije pravoslavne crkve.

Podsjećam Vas da je slično postupio i predsjednik Srbije kada je prošle
godine ocijenio da postoje ozbiljni navodi o ugrožavanju položaja i
opstanka Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.

Proces evropskih integracija zahtijevaju otklanjanje svih društvenih
barijera koje mnogima u Crnoj Gori na žalost još uvijek predstavljaju
inspiraciju političkog djelovanja. Predsjednik države je ključni
politički autoritet koji je dužan pružiti svoj maksimalni doprinos
prevazilaženju podjela u društvu, postizanju pune socijalne inkluzije i
pretpostavki napredka. U tom cilju nije dobro da država Crna Gora i
njeni organi nastave sa ignorisanjem postojanja otvorenog crkvenog
pitanja koje desetljećima, a poslednjih 15 godina posebno, opterećuju
političku scenu, vjerski život i društvo u cjelini. (Ne)činjenje može
voditi radikalizaciji stanja i o tim izazovima se posebno treba voditi
računa. Država je, preko mjerodavnih organa, Predsjednika, Skupštine i
vladinih resora, u obavezi pokretanja široke društvene debate i ponude
usluga medijacije.

Vjerujem da će to biti poseban izazov u radu te obaveza osobe koja dobije sljedeći predsjednički mandat.

Aleksandar Saša Zeković
istraživač kršenja ljudskih prava
9. januar 2007.godine

iz Vašeg Kabineta juče mi je potvrðeno da ste upoznati sa sadržinom mog
pisma. U štampi sam pročitao da se neimenovani službenik iz Kabineta,
umjesto Vas i odgovora, komentarom osvrnuo samo na dio sadržaja.

Pozvao sam Vas da učinite isto što i svojevremeno Vaš kolega predsjednik Tadić kada je iskoristio svoj politički autoritet

Čitajući isti prvi utisak koji sam stekao jeste da neko iz Kabineta,
pod formom navodne nenadležnosti, možda ukazuje na moguću Vašu
nezainteresovanost, da se u veoma osjetljivom političkom trenutku,
bavite jednim od ključnih društvenih problema u Crnoj Gori kao i
opstrukcijama identiteta crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji.

Podsjetiću, u slučaju problema oko registracije CPC u Republici Srbiji
pozvao sam Vas da učinite isto što i svojevremeno Vaš kolega
predsjednik Tadić kada je iskoristio svoj politički autoritet i u
nekoliko navrata pomogao onima koji su to od njega očekivali. Takvo
činjenje shvaćeno je u interesu javnosti i nije prepoznato kao
miješanje u unutrašnje stvari druge zemlje.

Možda bi u cilju kvalitetnijeg upoznavanja javnosti sa istinskim
nadležnostima šefa države korisno bilo predstaviti “utemeljenje u
nadležnostima” sljedećih Vaših aktivnosti:

– rad na objedinjavanju hrišćanskih relikvija u jednoj sekularnoj, graðanskoj i viševjerskoj državi

– razgovor sa predsjednikom Srbije koji je “znatno doprinio” odluci
rukovodstva Crne Gore, “voðenoj interesima graðana Crne Gore i njihovih
vjerskih osjećanja”, da episkopu mileševskom Filaretu, pod nadzorom,
dozvoli ulazak na teritoriju Crne Gore radi vršenja vjerskih obreda, ili

– uključenje u javnu debatu izmeðu grupe graðana iz Crne Gore i jedne
inostrane nevladine organizacije (Internacionalna liga humanista)
povodom njene namjere da dvojici graðana Crne Gore dodijeli odreðena
priznanja.

Pojašnjenje navedenih aktivnosti u kontekstu nadležnosti korisno je
kako se u javnosti ne bi stekao utisak da Predsjednik možda fleksibilno
i selektivno tumači i pribjegava svojim nadležnostima ili pak iste
možda zloupotrebljava.

Kako intencija mojih obraćanja nijesu pitanja Vaše profesionalne ili
političke (ne)dosljednosti te kontekst predstojećih izbora ne očekujem
odgovore na ova pitanja ali svakako očekujem da kao vodeći politički
autoritet u Crnoj Gori doprinesete socijalnoj koheziji i rješavanju
brojnih društvenih problema koji itekako opterećuju i ograničavaju našu
budućnost.

Uvjeren sam da ćete, bilo na poziciji državnog funkcionera ili običnog
graðanina, vrlo brzo prepoznati značaj rješavanja svih otvorenih
političkih i društvenih pitanja i problema u Crnoj Gori i posebno, kod
nekih od njih, potrebu uključivanja države Crne Gore u pokretanju
široke društvene debate i pružanju usluga medijacije.

S’ poštovanjem i zahvalnošću

Aleksandar Saša Zeković
istraživač kršenja ljudskih prava
10.januar 2007. godine

www.bosnjaci.net