VRHUNAC ANTIISLAMSKE KAMPANJE U BiH

ImageSavjet reisu-l-uleme cijeni doprinos meðunarodne zajednice u
stabilizaciji bosanskohercegovačkog društva i države u post-ratnom
periodu, ali izražava zabrinutost što se u posljednje vrijeme
predstavnici meðunarodne zajednice sve više povlače i odustaju od
principijelne primjene univerzalnih načela o ureðenju jedinstvene i
pravedne države Bosne i Hercegovine, kojoj je mjesto u zajednici
europskih država i nacija.

Sarajevo,10.februar 2008. (MINA) –
Povodom  najnovijih napada na zakonom
utvrðena vjerska prava, kontinuirane i sve brutalnije satanizacije vrijednosti
islama i institucija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini od strane nekih
političkih partija putem elektronskih i pisanih medija,  te sve izraženijeg narušavanja meðuljudskih i
meðustranačkih odnosa u bošnjačkom korpusu, kao i sve vidljivijeg povlačenja
predstavnika meðunarodne zajednice pred bosanskohercegovačim izazovima, Savjet
reisu-l-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, kojeg čine muftije
banjalučki, bihački, goraždanski, mostarski, sarajevski, travnički, tuzlanski,
zenički i vojni, te dekan Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, na vandrednom zasjedanju
u Zenici, na dan 2. safera, 1429, odnosno 9. februara, 2008. god. oglasio se
saopćenjem za javnost u kojem se kaže:

DSC03780ll) 

     1. Najnoviji brutalni napadi na zakonom
utvrðena vjerska prava, koje vode neke političke partije putem javnih
elektronskih i pisanih medija, satanizirajući vrijednosti islama i institucije
Islamske zajednice, posebno instituciju reisu-l-uleme, je klasičan primjer
islamofobije, čiji je cilj širenje sraha od islama i muslimana. Vrhunac te
antiislamske kampanje iskazan je povodom inicijative nekoliko stotina roditelja
da se u javne predškolske ustanove uvede vjerski odgoj. Ovdje nije riječ o
praznoj želji, već o punom pravu roditelja, pravu koje im je osigurala
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 28. sjednici Predstavničkog doma
od 22. januara 2004., kao i na 17. sjednici Doma naroda od 28. januara 2004.,
usvajajući Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica
u Bosni i Hercegovini, u čijem se članu 4. stav 1. nedvosmisleno kaže: „Svako
ima pravo na vjersku pouku, koju će vršiti samo osobe koje na tu službu imenuje
službeno tijelo ili predstavnik njegove crkve ili vjerske zajednice, kako u
vjerskim ustanovama tako u javnim i privatnim predškolskim ustanovama i
osnovnim školama i višim nivoima obrazovanja što će se regulirati posebnim
propisima."

     No, unatoč jasnom zakonu i punom pravu
roditelja da im se i u javnim predškolskim ustanovama djeca odgajaju po
savjesti njihove vjere i uvjerenja, medijskoj harangi protiv prava roditelja
pridružio se sarajevski Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije BiH (SDP
BiH), koji u svom saopćenju (Osloboðenje, 07. 02. 2008, str. 4) kaže:
„Sarajevski Kantonalni odbor Socijaldemokratske partije (SDP BiH) smatra da je
inicijativa za uvoðenje vjeronauke u obdaništima u ovom kantonu apsolutno
neprihvatljiva i da predstavlja početak radikalne islamizacije… Vlast je ovaj
put, kao produžena ruka istinskog centra moći oličenog u Islamskoj vjerskoj
zajednici, zaigrala vrlo opasnu igru koja može biti početak radikalne
islamizacije."

     Ovakva predrasuda SDP BiH prema Islamskoj
zajednici, koja dobiva svjetska priznanja za svoj rad, podsjeća nas na najcrnja
vremena radikalne deislamizacije. Dakle, ne radi se ovdje o „početku radikalne
islamizacije", već se radi o početku radikalne deislamizacije. Jer oni koji
danas protivzakonito zabranjuju vjersku pouku u predškolskim ustanovama, sutra će
nam zabraniti da idemo u džamiju, odnosno optužit će nas za segregaciju zato
što se odvajamo od njih idući u džamiju. Stoga, Savjet reisu-l-uleme osuðuje
satanizaciju islama i institucija Islamske zajednice od strane nekih
elekronskih i pisanih medija i političkih partija i podržava zakonsko pravo
roditelja na vjersku pouku kako u školama tako i u predškolskim ustanovama.

Umjesto
da se svi zajedno udružimo u borbi pritiv droge, alkohola i, posebno,
maloljetne delikvencije, koja se širi našim gradovima i selima, islamofobičari
flagrantno krše osnovna prava roditelja osporavajući im da svoju djecu, naravno
od malehna, odgajaju u duhu plemenitih moralnih vrijednosti, koje će im pomoći
da žive zdrav i sretan život. Oni zaboravljaju da je prošlo vrijeme kad su
zakoni bili izraz „volje (bezbožničke) jedne partije." Ovo je vrijeme zakona
prema mjeri svakog čovjeka, uključujući i vjernika, koji plaća porez državi i
zato ima pravo da traži da mu se djeca odgajaju u javnim predškolskim
ustanovama prema savjesti njegove vjere i morala. Roditelji imaju pravo na
odgoj svoje djece po vlastitom uvjerenju od roðenja do punodobnosti i to im
niko ne može otuðiti, niti zabraniti. 

     2. Zabrinut zbog narušenih meðuljudskih i
meðustranačkih odnosa unutar bošnjačkog korpusa u trenutku kad se odlučuje o
sudbini naroda i države, Savjet reisu-l-uleme poziva političke čelnike, koji su
dobili povjerenje da zastupaju vitalne interese bošnjačkog naroda, da se
uozbilje i svoju umnu i moralnu energiju ulože u rješavanje fundamentalnih
pitanja bosansko-hercegovačkog društva i države. Nije neobično što meðu nama
ima različitih mišljenja, ali je neobično da se o različitim mišljenjima ne
razgovara sa meðusobnim uvažavanjem. Različita mišljenja su poželjna i korisna,
ali o sudbonosnim pitanjima našeg 
opstanaka i napredka treba da govorimo i djelujemo kao jedna duša i
jedno tijelo. Krv bosanskih šehida i suze bosanskih žrtava genocida ne dopuštaju
bilo kome da dovodi u pitanje opstanak i napredak našeg naroda i države zbog
nerazumnog inata pojedinca i uskog interesa odreðene grupe. Stoga, Savjet
reisu-l-uleme poziva čelnike političkih stranaka koji zastupaju interese bošnjačkog
naroda da prestanu sa javnim prepirkama, koje 
uznemiravaju ljude i koje kod naroda izazivaju osjećaj straha i beznaða.
Sada kad nam je najviše potrebno jedinstvo namjere i zajedništvo akcije, ne
može se ničim opravdati zbunjujuća polemika u javnosti i nejasan put u budućnost.

DSC03773)

     3. Savjet reisu-l-uleme cijeni doprinos meðunarodne
zajednice u stabilizaciji bosanskohercegovačkog društva i države u post-ratnom
periodu, ali izražava zabrinutost što se u posljednje vrijeme predstavnici meðunarodne
zajednice sve više povlače i odustaju od principijelne primjene univerzalnih načela
o ureðenju jedinstvene i pravedne države Bosne i Hercegovine, kojoj je mjesto u
zajednici europskih država i nacija. Naravno, najbolje bi bilo da se mi sami
branimo i hranimo, ali ako nam je nametnut embargo na samoodbranu i
samoishranu, onda je obaveza onih koji su to nametnuli da nas sada ne
ostavljaju nezaštićenim. Dakako, moramo biti svjesni da je naša sudbina, uz
Božju pomoć, u našim rukama i zato se moramo brinuti sami o sebi tako što ćemo
vrijedno raditi i istinski se pomagati na putu našeg i zajedničkog dobra svih
ljudi i naroda dobre volje.  

     4. Stoga, ujedinjen u namjeri da ostane čvrst
i odlučan na putu odbrane  prava na
život, vjeru, slobodu, imetak i čast svoga naroda te prava na islamsku
tradiciju Bošnjaka, koju u slovu i duhu već stoljećima njeguje Islamska
zajednica, Savjet reisu-l-uleme poziva sve imame, hatibe, muallime te sabornike
i sve aktiviste Islamske zajednice da se čvrsto drže Allahovog užeta, kao
uvjeta za naš uspjeh na ovome svijetu i naš spas na drugome svijetu. Misija
Islamske zajednice je bila i ostala da širi dobro i suzbija zlo uvijek i na
svakom mjestu. Na tom putu ništa nas neće pokolebati.  Po ugledu na naše pretke, koji su mudro i
hrabro čuvali emanet islama i nama ga s ponosom prenosili, i mi ćemo danas čuvati
pravo i slobodu naše vjere i domovine i to s ponosom prenositi našoj djeci.
Nema mjesta za strah, niti ima razloga za očaj kod onih koji kažu: Utječemo se
Gospodaru svitanja od zla onoga što On stvara, i od zla mrkle noći kada
razastre tmine, i od zla smutljivca kad smutnje sije, i od zla zavidnika kad
zavist pokazuje! (Kur'an, 113).