Muslimani u Evropi: epizoda 9 – Slovačka (HRT)

ImageMohammad Safwan Hasna došao je u bivšu
Čehoslovačku 1991.godine iz Sirije u sklopu kulturne razmjene. Trebao
je studirati medicinu, ali je sada ‘neslužbeni imam’. Zalaže se za
izgradnju Islamskog kulturnog centra u Bratislavi.

Silvia Aziza Shamsaldeen je Slovakinja koja je prešla na islam.
Udala se je za Abdulaziz Shamsaldeen, studenta iz Kuvajta. Planiraju
se, nakon završetka studija, preseliti u Englesku.