Opštinska uprava ponovo pokušala selektivno rušenje

ImageTridesetak
graðana, meðu kojima i više aktivista opozicionih partija u Novom
Pazaru, sprečili su jutros izvršitelje opštinske Graðevinske inspekcije
da, uz asistenciju policije, uklone dva bespravno podignuta poslovna
objekta u ulici Stevana Nemanje. 

Vlasnik jednog od ova dva lokala
Mithat Nokić rekao je da je inicijativa za uklanjanje ovih objekata
nezakonita i da je razlog njegova politička aktivnost. Nokić, koji je
predsednik Ekološke stranke Zeleni, rekao je našem radiju da će
uklanjanjem spornog lokala biti ugrožena njegova egzinstencija. “Jasno
je da je ovo politička stvar, jer se na uklanjanjem objekata kreće od
sredine ulice a ne od početka, kako bi trebalo. Ja sam sam hteo da
uklonim lokal, ali sam shvatio da,  osim što su opštinari hteli da me ubiju,  sada
žele da mi ugroze životnu egzistenciju”, rekao je Nokić. On je
nadležnima poručio da “se opamete, jer se sve u životu vraća kao
bumerang”. Predstavnici Pazarske inicijative za promene osudili su
krajem prošle nedelje lokalnu samoupravu i komunalnu ispekciju u Novom
Pazaru zbog namere da ukloni poslovni objekat Mithata Nokića.
Radio sto plus