Protest Mešihata direktoru policije Veljoviću

Image MINISTARSTVO
UNUTRAŠNJIH POSLOVA
REPUBLIKE SRBIJE
Direktor policije g.
Milorad Veljović
Poštovani,

Ponovo smo u neprijatnoj prilici
obavijestiti Vas o neprofesionalnom i tendencioznom ponašanju pripadnika policije
u Tutinu prilikom napada aktivista Sulejmana Ugljanina na službenike Islamske
zajednice i vjernike koji su vršili pripremne radove za održavanje
vjersko-svečanog čina – dove i kamena temeljca za izgradnju Medrese u Tutinu.
Tom prilikom policija je
neblagovremeno reagovala tako što je policajac Kurtović Beljo ispalio nekoliko
hitaca iz automatske puške i nakon toga pokupio čaure sa lica mjesta, ometajući
vršenje uviðaja od strane nadležnog organa.
Nakon privoðenja
Elvedina Tokovića, službenika Islamske zajednice, inspektor Hilmija Numanović
koristio je fizičku silu i nekoliko puta ga udario, prisiljavajući ga da
potpiše izjavu mimo svoje volje prije dolaska advokata.
Komandir policije
Dragan Pantić, poznat po kolaborantskim odnosima sa predstavnicima Ugljaninove
partije, nije priveo lica za koje brojni očevici tvrde da su upotrijebili
vatreno oružje i nakon upozorenja od strane predsjednika Medžlisa Islamske
zajednice Tutin Fahrudina ef. Æosovića, tvrdeći da će to obaviti tek sutradan.
U skladu sa Zakonom i
dogovorom postignutim na sastanku sa predstavnicima Islamske zajednice od 17.10.2007.
god., od Vas očekujemo da pokrenete utvrðivanje odgovornosti pomenutih lica
kako bi se ubuduće spriječila slična dešavanja.

S poštovanjem,


 
Dostavljeno:                                               Potpredsjednik
Mešihata
– Naslovu                                                   
Muftija
Rešad ef. Plojović

– Načelniku Policijske
uprave Novi Pazar
– Komandiru policijske
stanice Tutin
– Medijima