HUTBA REISU-L-ULEME U BEGOVOJ DŽAMIJI

-Draga
braćo i sestre,

     Stvoritelj najbolje zna tajne stvorenja.
Uzvišeni Allah je Stvoritelj, a čovjek je stvorenje. Stoga nam je razumljiva
ova kur'anska istina:
     Čovjek je stvoren kao malodušan (nema
samopouzdanja i istrajnosti, preza i sustaje pred poteškoćama).
     Ako
ga pogodi nevolja, nemiran je, a ako mu se dogodi kakvo dobro, sebičan je.
Osim
onih kojima je namaz životna navika; kao i oni koji su svjesni da u njihovom
dobru ima hak (pravo) onoga koji nema;
kao i
oni koji pouzdano znaju i vjeruju da će biti dan odgovornosti, pa se boje da ne
pogriješe;
kao i
oni koji znaju razliku od javnog i privatnog stida, pa stoga ne pokazuju javno
ono što je privatno i intimno, kao i oni koji čuvaju povjerenje i drže se
dogovora;
kao i
oni koji su uspravni kad svjedoče istinu – to su oni koji će biti počašćeni
mjestom blaženog života (Kur'an, LXX/19-35).
     Ovdje nam se nude dvije istine – negativna
koja čovjeka može odvesti u beznaðe i pozitivna koja čovjeka može dovesti do
uzvišenog cilja.
     Izbor je naš – ostati u primitivnom stanju
malodušnog čovjeka, koji kada mu je loše očajava a kada mu je dobro pokvari se
u svojoj oholosti.
     Ili postati čovjek koji se u tišini namaza
(molitve) štiti od prevelike buke i galame;
koji u
svom dobru vidi svoju obavezu da bude u službi pomoći ljudima;
 koji zna da svi putevi vode tamo odakle je sve
počelo, kojem se sve vraća i kojem se sve obraća za spas;
koji zna
da nježnu dušu vrijeða gruba strast tijela na javnom mjestu;
koji je
naučio da je obečana vjernost najviša vrijednost u meðuljudskom odnosu, da je
dana riječ uzvišena vrlina plemenitog čovjeka;
to je čovjek
koji uvijek i na svakom mjestu svjedoči istinu.
     Dakle, vjera uzgaja i obraðuje čovjeka kao
što se uzgaja i obraðuje biljka. Kalem joj je Kur'an, koji primitivnog čovjeka
oplemenjuje, kao što se opljemenjuje biljka, da bi davao željene plodove –
skrušenost, dobročinstvo, odgovornost, poštenje, vjernost i iskrenost.
     Ima li danas veće potražnje na moralnom
tržištu od tih dobara? Ima li šta važnije na ovome svijetu od uzgoja čovjeka?
Ima li šta preće na ovoj planeti od spašavanja ljudskog života? Ima li svetije
poruke za nas od svetosti  poruke
Kur'ana? Ima li šta bliže nama od Allahovog Poslanika?
     Očito da oni koji ovih dana iznova prave
karikature o Allahovom Poslaniku i najavljuju ružan film o Kur'anu ne znaju da
za nas nema svetije poruke od poruke Kur'ana i da nema ništa bliže u našem srcu
od ljubavi i poštovanja prema posljednjem Allahovom Poslaniku, Muhammedu, a.s.
Zato njihov pokušaj da udalje Poslanika od našeg srca, ustvari, uvećava našu
ljubav prema našem Pejgamberu.
     Zavist je to velika njihova, jer nema čovjeka,
osim Muhammeda, a.s., kojeg ljudi toliko vole na ovome svijetu a nisu ga
vidjeli; kojeg toliko poštuju a ne klešu 
njegovu sliku na zidovima; kojeg toliko osjećaju a ne crtaju njegovo
lice na papiru; kojeg toliko slijede, a ne mašu njegovim likom po ulicama. To
im ne treba, jer oni Muhammeda, a.s., nose u svojim srcima, oni ga osjećaju u
svojim dušama i oni ga slijede u svojim životima.
     Oni koji hoće da svojom mržnjom prema Kur'anu
i Poslaniku vrijeðaju muslimane zaboravljaju da svjetlost islama tjera od
muslimana mrak; da ih dar vjernosti čuva od zle namjere; da ih lijepa riječ
oslobaða od ružnog osjećanja; da ih ime Muhammeda, a.s., snaži na putu moralnog
ozdravljenja. Takoðer, oni zaboravljaju da muslimani znaju da nema razlike izmeðu
starog i novog Ebu Džehla, onog koji brani čovjeku da molitvu obavi, koji misli
da je na pravom putu, koji poriče i glavu okreće – zar on ne zna da Allah sve
vidi.
     Dakako, Allah sve vidi i zato kad čuješ da
je novi Ebu Džehl u Holandiji objavio film u kojem ima namjeru omalovažiti našu
vjeru, ti slijedi ovu kur'ansku uputu:
Iskreno
predani Milostivom Allahu su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih
bestidnici oslove, odgovaraju „Neka je mir vama".(Kur'an, 25:62-63).
     Dakle, biti ljubazan prema onome koji je
grub prema tebi nije znak slobosti, već je to znak moralne i duhovne premoći.
Jer, onaj koji vrijeða osjećanja drugoga pokazuje svoju nemoć pred velićinom
duha onog kojeg on želi da uvrijedi.
U tome
je, dakle, velićina islama – svima donosi ponešto i onima koji ga napadaju, jer
žive od toga, i onima koji ga brane, jer ih to čini važnim. Islam je svima
blagodat kao blagodat sunca, koje grije svakoga – i onog koji to vidi i onog
koji to ne vidi.
     Ova buka i galama oko nas ne treba da nas
zbunjuje, već treba da izoštri sva naša čula kako bismo bolje vidjeli ono što
treba da vidimo, kako bismo bolje čuli ono što treba da čujemo i kako bismo
bolje osjetili ono što treba da osjetimo za dobro naše vjere i domovne.
     Nemojmo zaboraviti da je oštrina našeg čula
sluha danas veoma važna, jer treba da sluša božansku poruku u kojoj je naš
spas, ali i ljudsku potrebu u kojoj je naš uspjeh na ovome svijetu. Pred nama
je mevludski mjesec rebu-l-uvvel u kojem ćemo evocirati sjećanja na najboljeg
od svih dobrih ljudi i najčasnijeg od svih časnih vjerovjesnika, Muhammeda,
a.s. On je naš uzor u svemo što jesmo i u svemu što nismo.
     Zato ponavljamo da smo vjerni Allahu i
Allahovom Poslaniku; da smo dobročinitelji svojim roditeljima i pažljivi prema
svojoj djeci; da smo braća u vjeri i saputnici u životu; te da smo predani miru
i suživotu.
     Mi nismo mržnjom i zlobom opijeni; nismo
osvetom i nasiljem opčinjeni; i nismo tuðim hakom obučeni.
     Allahu Svemogući, osnaži nas u našoj
namjeri da budemo Tebi predani i Tvom Poslaniku poslušni!
     Allahu Sveznajući, pouči nas da jasno
razlikujemo dobro od zla i uputi nas kako da zlo vratimo lijepim!
     Allahu Milostivi, blagoslovi nas bratskom
slogom i ljubavlju i ujedini nas na putu do zajedničkog nam cilja – mira i
suživota u našoj nam domovini!