Krivicne prijave protiv aktivista Sulejmana Ugljanina, Šemsudina Kučevića i Adema Zilkića

ImageZbog napada
aktivista Sulejmana Ugljanina, Šemsudina Kučevića i Adema Zilkića na službenike
Islamske zajednice u Srbiji, koji su obavljali pripremne radove za postavljanje
kamena temeljca za izgradnju Medrese u Tutinu, najavljenog za ponedjeljak
10.03.2008. god., kojom prilikom je službenik Islamske zajednice Enver Škrijelj
sa više hitaca iz vatrenog oružja ranjen u obje noge, a tom prilikom
povrijeðeno još nekoliko osoba, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji je podnio
krivične prijave protiv lica koja su pucala i učestvovala u oružanom napadu i
to:

Zbog napada
aktivista Sulejmana Ugljanina, Šemsudina Kučevića i Adema Zilkića na službenike
Islamske zajednice u Srbiji, koji su obavljali pripremne radove za postavljanje
kamena temeljca za izgradnju Medrese u Tutinu, najavljenog za ponedjeljak
10.03.2008. god., kojom prilikom je službenik Islamske zajednice Enver Škrijelj
sa više hitaca iz vatrenog oružja ranjen u obje noge, a tom prilikom
povrijeðeno još nekoliko osoba, Mešihat Islamske zajednice u Srbiji je podnio
krivične prijave protiv lica koja su pucala i učestvovala u oružanom napadu i
to:

–    Zbog osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju,
krivična prijava podnijeta je protiv Hajrović Remza, koji je angažovan
kao   lično obezbjeðenje Adema Zilkića

–    Zbog pucanja iz vatrenog oružja i učestvovanja u oružanom napadu
prijavljeni su:

 

1.      Gusinac Smail

2.      Gusinac Izet

3.      Gusinac Meta

4.      Gusinac Šerif

5.      KačaporZuko

– Zbog potezanja
vatrenog oružja prijavljeni  su
visoki  funkcioneri Opštine Tutin i
bliski saradnici Šemsudina Kučevića:

1.      Sinanović Jusuf-Juka – direktor Ustanove za sport Opštine Tutin

2.      Bakić  Šerif – načelnik  Odjeljenja za  opštu  upravu i   opštinsku
djelatnost

3.      Bakić Samir –  graðevinski inžinjer u
Zavodu za urbanizam Opštine
Tutin, sin pomenutog Šerifa Bakića.

Informativna služba Mešihata
Portparol  Sead-ef. Šaćirović