Arapska satelitska TV Ikra o Univerzitetu u Novom Pazaru

Prilog arapske satalitske TV Ikra o Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru (klikni na sliku da pogledaš video)