Forbes: Daije izmeðu popularnosti i bogatstva

ImagePiše: Hfz. Nihad Beganović
Na jednom od prvih dersova koje sam
bio u prilici slušati u vrijeme  kad je insanu sve bilo nepoznanica,
kada je prihvatao i upijao sve što mu se serviralo bez mnogo
razmišljanja i propitivanja, često sam imao priliku čuti dio podužeg
vjerodostojnog hadisa Poslanika s.a.v.s.  ”el-ulema
veresetul-enbija”, ili učenjaci su nasljednici Poslanika. Hadis sam
shvatio tada, a i danas ga tako shvatam, da su islamski učenjaci naš
svjetionik, naš uzor, nešto što je nama muslimanima danas ono što je
Ebu Bekru, Omeru, Osmanu i Aliji radijalahu anhum bio Muhamed a.s.,
dakle, uzor i vodilja u svakodnevnom životu. Čovjek kojem su se mogli
povjeriti, kojeg su voljeli, kojem su se u najtežim trenutcima vraćali,
koji je svojom pojavom i primjerom pomogao da ostanu uspravni, jaki i
ponosni, uprkos iskušenjima kojima su bili izloženi.

Svjestan Poslanikove s.a.v.s. veličine i nedostižnosti znao sam da,
koliko god hadis bio nedvosmislen i jasan, ulema i učenjaci, naravno ne
mogu niti će ikada moći biti u potpunosti kao Poslanik s.a.v.s., i
nadomjestiti prazninu koja je nastala njegovim odlaskom sa ovog
svijeta. No, znao sam a i sada vjerujem, da svakako moraju biti uzor
drugim muslimanima, i svojim znanjem, ahlakom, primjerom, pokušati biti
ono što je Poslanik s.a.v.s. bio svojim ashabima.
Meðutim, kao
što je nama običnim muslimanima teško dostići Ebu Bekrovu iskrenost i
poniznost, Omerovu pravednost i odlučnost, stid i mudrost Osmana i
Alije r.a., tako i islamskim učenjacima je još teže slićiti Poslaniku
s.a.v.s., čovjeku u čijoj se kući tri mjeseca nije znala naložiti
vatra, ili koji je u nekim momentima vezao kamen oko stomaka da lakše
podnese glad.
Naime, povod za pisanje ovog teksta mi je,
zapravo naslovnica zadnjeg broja Forbesa arapskog izdanja, na kojoj su
slike današnjih učenjaka i daija  tj  ”nasljednika poslanika
s.a.v.s.”  sa naslovom ”Nudžumu da'we bejne šuhre ve sevre” ili
zvjezde da'we izmeðu popularnosti i bogatstva, te nekoliko intervjua i
tekstova o njima, koji su u tom broju objavljeni.
 Forbes
se bavi svim i svačim, analizira i broji sve što se da izbrojati i što
je povezano sa novcem. Imaju bezobrazno precizne liste najbogatijih
ljudi, najvećih kompanija, najutjecajnijih ljudi i žena, i mnoge druge
analize i statistike. U zadnjem broju, kao što sam već spomenuo 
pozabavili su se imetkom najutjecajnijih daija i islamskih učenjaka:
Aida Karnija, Selmana Avde, Amr Halida, Amr Abdul-Kafija i Tarika
Suvejdana.Petorice koja su daleko ispred ostalih po broju izdatih
islamskih knjiga, snimljenih i održanih predavanja na raznim 
univerzitetima, satelitskim TV kanalima, džamijama i sl. Novinari
Forbesa su pažljivo izračunali godišnji prihod spomenutih daija i
profit koji su ostvarili svojim angažmanom i gostovanjem  na
satelitskim kanalima (za koje se po jednom gostovanju plaća u prosjeku
6 hiljada dolara) ponajviše na saudijskom MBC-u i kuvajtskoj Risali,
zatim prihod od prodaje knjiga CD-ova, autorskih prava, i došli do
cifre od 2,5 miliona dolara čistog profita koliko je ostvario u 2007.
najbogatiji sa te liste i poznati daija Amr Halid. Zatim milion dolara
Tarik Suvejdan, 533 000 dolara Aid Karni, 373 000 Amr Abdul-Kafi, i 267
000 dolara Selman Avda.Naravno, u taj iznos nije uračunat lični biznis
i ulaganja bilo kojeg od spomenutih koji nema nikakve veze sa
da'wetskim aktivnostima, niti iznos koji se dobije od vladinih i
nevladinih organizacija.

Naravno, u intervjuima koje je Forbes
objavio svi oni naglašavaju da je dozvoljeno primiti nagradu ili
nadoknadu za odvojeno vrijeme, ali kako reče jedan od njih nije lijepo
raspravljati se o iznosu te nadoknade?! Tako, da bi se običnom
muslimanu ostvarila želja i iskoristio ukazanu priliku da Amr Halida
vidi uživo treba ponekad kupiti i kartu, kao što se nedavno desilo
prilikom gostovanja Amr halida u Ammanu, gdje su karte rasprodate iako
su se prodavale po cijeni od 5 eura, a na crnom tržištu su se prodavale
i po cijeni od 20 eura.

Dakako, niko ne spori pravo da se uzme
nadoknada za rad i posao koji bilo koji musliman pošteno i časno obavi,
pa makar se radilo i o daiji, niti uopšte ima smisla polemisati oko
toga. Ali, treba to kazati onim mladim muslimanima iz Zerke (grada u
Jordanu koji se često spominje u kontekstu radikalnog islama) koje
danas krivimo i osuðujemo za radikalne i islamu strane ideje. Dakle one
momke koji u nekim arapskim sredinama teško dolaze do posla pa makar i
sa diplomom profesora engleskog jezika, informatičara ili inženjera.
Mnogi od njih su sretni ako naðu posao poput raznošenja vode, koji
infomacij radi ustaje u pola sedam ujutro, liježe u deset navečer, koji
radi više od 12 sati dnevno, i petkom (jedini slobodan dan u sedmici)
radi pola norme za platu od 170 JD ili 180 eura, naravno nema nikakvog
osiguranja niti mu se uplaćivaju bilo kakvi doprinosi.

Nisu mu
krivi ni Selman ni Suvejdan, zna i on to, niti je, ubjeðen sam, ikada
pomislio bilo šta loše, naprotiv, odgojen je da poštuje i voli sve
muslimane, a daije i učenjake posebno. Ali koliko zaista muslimanski
lideri, daije, se bore za tu omladinu, za njihov bolji status u
društvu. Koliko su uspjeli u borbi protiv nezdravih običaja u arapskim
sredinama, koliko se govori o stvarnim devijacijama u društvu a koliko
o marginalnim i ne toliko bitnim temama. Kad smo ili koliko imamo
priliku čuti zdravu kritiku arapskih režima, njihove vanjske i
unutrašnje politike, afirmaciji ideje o ljudskim pravima koja
predstavljaju apriorne vrijednosti, o ekstremnoj socijalnoj
polarizaciji (mali broj ekstremno ili veoma bogatih i ogroman broj
krajnje siromašnih) o korupciji u svim sferama života, raspodjeli
nacionalnih bogatstava bez kriterijuma i sl. Arapski ili muslimanski
svijet spada u kategoriju sa najmanjim procentom pismenosti, a prosjek
izdvajanja za nauku i istraživanje je 0,8 procenata bruto društvenog
proizvoda iako su zemlje poput Saudije, Kuvajta, Emirata daleko
bogatije od nekih evropskih zemalja gdje je prosjek izdvajanja za nauku
i istraživanje 3,5 i više procenata BDP-a.

O ovim stvarima se
u kur'anskim pripovjedanjima i hadisima Poslanika s.a.v.s. najviše
govori, zašto ne kazati da trebaju biti prioritet i kod današnjih
daija, i da o tome više slušamo.