SAOPŠTENJE MEŠIHATA IZCG: SKRNAVLJENJE PRAVOSLAVNIH GROBOVA JE IZMIŠLJOTINA I LAŽ

ImagePovodom natpisa u medijima o „skrnavljenju
pravoslavnih grobova kod Hajdarpašine džamije u Radulićima, Bijelo Polje,
Mešihat Islamske Zajednice izdaje sljedeće saopštenje:

Želimo da upoznamo crnogorsku
javnost da su u natpisima pojedinih medija izrečene nepravedne optužbe i
neistine na račun Islamske zajednice u Crnoj Gori i njenih aktivnosti na
pomenutom lokalitetu, kao i notorne laži, naučno neutemeljene o tobožnjem
postojanju pravoslavnog groblja na datoj lokaciji i namjeni prostora na kojem
je sagraðena Hajdarpašina džamija.

Pomenutog 8. marta odreðene službe
Islamske zajednice iz Bijelog Polja su raskrčile šiblje sa dijela groblja gdje
je po zahtjevu porodice Hajdarpašić trebalo iskopati mezar i izvšili kopanje
jednog mezara. Privatni preduzetnici su mašinskim putem uklonili graðevinski
materijal, pripremljen od strane komunalnog preduzeća za izravnavanje rupa na
putu, jer je isti smetao ulasku u groblje.
    
Tvrdnja da je džamija podignuta na nekom „…starijem, hrišćanskom,
kultnom mjestu…", je naučno neutemeljena i neistinita , jer istorijski izvori
govore da je Hajadarpaša Selim koji je po sultanovom beratu – ukazu br. 6
izdatom 5. rebiu-lahira došao u nahiju Bihor u Hercegovačkom sandžaku u jesen
1689. godine, i izabrao čistu ledinu u plodnoj župi Raduliće i tu sagradio
džamiju i prateće objekte, hamam, šadrvan, tabhanu, konake, medresu i
biblioteku. Džamija je zidana od posebne vrste kamena – sedra kamen vaðen iz
zemlje, koji poslije vaðenja iz zemlje dobija tvrdoću i nije hladan. Džamija je
spaljena i djelimično porušena krajem 1942. godine u četničkim pohodima protiv
islamskog življa na ovom području.
     Posebno vrijeða tvrdnja da su oko
temelja džamije vidljivi ostaci hrišćanskih grobova, to je zaista jedna notorna
laž, jer se na pomenutom groblju u posljednjih više od trista godina sahranjuju
potomci Hajdarpaše Selima-Hajdarpašići ( iza džamije se nalaze ostaci turbeta
gdje je sahranjena supruga Hajdarpaše Selima ) i posljednjih nekoliko decenija
porodica Veskovića. O tome govore mnogobrojni nadgrobni spomenici (nišani) na
mezarima, neki od njih su stari i više od dvjesta godina. Posljednja dva ukopa
u ovom groblju su obavljena prije sedam mjeseci i prije mjesec dana.
     Mislimo da je Islamska zajednica u
Crnoj Gori nebrojeno puta upućivala na neophodnost meðuvjerskog i meðuetničkog
sklada i tolerancije, kao osnovnih preduslova za jedan skladan suživot svih
graðana Crne Gore.

(www. monteislam.com)