Maturalni dan medresa u Sarajevu

Image Sarajevo, 26. maj 2008. (MINA) –
Tradicionalna manifestacija svršenika medresa – Maturalni dan – održana je
danas  na Fakultetu islamskih nauka u
Sarajevu, gdje im je dobrodošlicu zaželio dekan dr. Ismet Bušatlić.

Sarajevo, 26. maj 2008. (MINA) –
Tradicionalna manifestacija svršenika medresa – Maturalni dan – održana je
danas  na Fakultetu islamskih nauka u
Sarajevu, gdje im je dobrodošlicu zaželio dekan dr. Ismet Bušatlić.

     Ove godine u osam medresa na području
Rijaseta IZ završilo je školovanje 
ukupno 433 učenika i učenica, rekao je Muharem ef. Omerdić šef Vjerskoprosvjetne
službe Rijaseta.

Učenicima generacije,  priznanja je uručio zamjenik reisu-l-uleme
hafiz Ismet ef. Spahić. Svim maturantima on je, u ime reisu-l-uleme, čestitao uspješan
završetak školovanja i zaželio uspjeh u daljem školovanju i napredovanju u
životu.

Na kraju svečanosti dovu je proučio prof.
Džemal Salihspahić, direktor medrese «Osman ef. Redžović ».{gallery}aktuelnosti/mat_dan{/gallery}

Učenici
generacije 2008. godine

Medresa

Ime i
prezime

Elči
Ibrahim-pašina medresa

1. Adilović
(Ahmed) Esma

2.
Mehić (Hašim) Belmin

Behram-begova
medresa

1.
Dautbašić (Jakub) Nedis

2.
Bojić (Rasim) Almedina

Gazi
Husrev-begova medresa

1.
Bašić (Nihad) Ammar

2.
Hadžić (Hakija) Aida

Medresa
Džemaludin ef. Čaušević

1.
Veladžić (Nijaz) Haris

2.
Mašinović (Safet) Fatima

Karaðoz-begova
medresa

1.
Mezit (Miralem) Esma

Medresa
Osman ef. Redžović

1.
Ohran (Ismet) Ahira

2.
Bešlija (Zehrid) Elvedin

Medresa
dr. Ahmed Smajlović

1.
Hodžić (Redžep ef.) Edina

Medresa
Gazi Isa-beg

1.
Jerebičanin (Seljamudin) Sajma

2.
Murić (Raif) Samra

 BIOGRAFIJE UČENIKA GENERACIJE ZA ŠKOLSKU
2007/2008.

1. ESMA
ADILOVIÆ, kćerka Ahmeda i Nure, roðena je 27. juna 1989. godine u Travniku.
Kroz školovanje u Medresi pokazala se kao veoma moralna osoba, izrazito lijepog
ponašanja – ahlaka. Prema svojim kolegicama je bila susretljiva, a prema
profesorima obazriva i ponizna. Nekoliko godina je član redakcije učeničkog
lista "Nedžm". Učestvovala je na takmičenju iz engleskog jezika i kiraeta, na
kojima je  ostvarila zapažene rezultate.
Na kraju sve četiri godine školovanja u Elči Ibrahim-pašinoj medresi postigla
je odličan uspjeh i primjerno vladanje. 

2. BELMIN
MEHIÆ, sin Hašima i Sadete, roðen je 27. jula 1989. godine u Zavidovićima.
Tokom četiri godine školovanja u Medresi pokazao se kao veoma moralna osoba.
Izabran je za učenika 241. generacije maturanata Elči Ibrahim-pašine medrese.
Pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u BiH položio hifz, a hafiska dova,
početkom tekuće godine, upriličena u Medresi. Nekoliko puta učestvovao na takmičenju
učača Kur'ana u Zagrebu i Sarajevu i ostvario zapažene rezultate. Na kraju sve četiri
godine školovanja u Medresi postigao odličan uspjeh i primjerno vladanje. 

3. NEDIS
DAUTBAŠIÆ, sin Jakuba i Hide, roðen je 25. jula 1989. godine u Brezovicama, općina
Srebrenica. Izabran je izmeðu 53 učenika za učenika generacije. Superodličan
uspjeh u učenju i vladanju je postizao tokom školovanja u Behram-begovoj
medresi. Bio je angažiran u vannastavnim aktivnostima i učestvovao je na mnogim
nastupima u Medresi i izvan nje. Više puta je uspješno predstavljao
Behram-begovu medresu na kantonalnim i federalnim takmičenjima iz Matematike i
Fizike, na kojima je postizao zapažene rezultate. Uvijek je bio spreman da
pomogne drugima, kako svojim vršnjacima, tako i mlaðim učenicima Medrese. 

4. Hafiza
ALMEDINA BOJIÆ, kćerka Rasima i Subhije, roðena je 15. augusta 1989. godine u Čeliću.
Izabrana je za učenicu generacije izmeðu 48 učenica 332. generacije
Behram-begove medrese. Postizala je odličan uspjeh iz svih predmeta tokom
cijelog školovanja i primjernog je vladanja. Bila je angažirana na
predstavljanju Medrese, putem debata i takmičenja na kojima je učestvovala.
Nedavno je uspješno položila hifz pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u
Bosni i Hercegovini. 

5. AIDA
HADŽIÆ, kći Hakije i Æime, roðena 29. decembra 1989. godine u Vlasenici.
Osnovno obrazovanje je započela u Njemačkoj, a završila 2004. godine u osnovnoj
školi "Porodice Ramić" u Vogošći. Nakon osnovne škole upisuje Gazi
Husrev-begovu medresu gdje je pored odličnog uspjeha i primjernog vladanja
ostvarila zapažene rezultate u sportskim takmičenjima, atletika, šah …, kao i
takmičenjima iz matematike i fizike. Sredinom trećeg razreda je pred hfz.
Mensurom Malkićem naučila Kur'an napamet, ali još nije prijavila polaganje pred
Rijasetovom komisijom. Učestvovala je na brojnim takmičenjima za najbolji
literarni rad i osvojila drugo mjesto za rad na temu: "Uvjek ću se vraćati na
mjesto gdje sam ugledala svoje prvo Sunce", i treće mjesto za rad na temu: "Nur
Gazi Husrev-bega sija još i danas". Želja joj je položiti hifz pred Rijasetovom
komisijom i studirati meðunarodno pravo. 

6. AMMAR
BAŠIÆ, sin Nihada i Halide, roðen je 06. aprila 1989. godine u Derventi. Zbog
ratnih dogaðanja, djetinjstvo djelimično provodi u Zagrebu, a onda se sa
porodicom 1996. godine vraća u BiH, u Sarajevo, gdje upisuje osnovnu školu
"Grbavica 1". Osam razreda osnovne škole završava odličnim uspjehom, a 2004.
godine upisuje Gazi Husrev-begovu medresu. Pokazao je odličan uspjeh i
primjerno vladanje kroz školovanje u medresi koje je obilovalo i mnogim
vannastavnim aktivnostima. Sve četiri godine vršio funkciju predsjednika
odjeljenske zajednice, bio član mnogobrojnih sekcija, pobjednik školskih takmičenja
iz matematike i fizike, od drugog razreda član redakcije školskog lista
"Zemzem", a zadnju godinu i njegov urednik, pobjednik takmičenja iz arapskog
jezika na nivou medresa. U trećem razredu medrese završava učenje Kur'ana
napamet i time stakao zvanje Hafizu-l-Kur'ani-l-Kerim. Učestvovao na evropskom
takmičenju u Zagrebu u kategoriji hifza, te učestvovao u finalu
Internacionalnog takmičenja iz hifza u Dubaiju, u Emiratima.Gazi Husrev-begovu
medresu završava 2008. godine s titulom učenika generacije. 

7. HARIS
VELADŽIÆ, sin Nijaza i Fate, roðen je 01. septembra 1989. godine u Bihaću.
Skroman, uzoran, čestit i nadasve marljiv momak. Tokom školovanja u Medresi
Džemaludin Čaušević pokazivao je ozbiljnost i konstantnost u radu. Na putu
nauke željan dokazivanja. Nadati se da bude intelektualna perjanica serhat
Krajine. Učenik XIII generacije maturanata medrese Džemaludin Čaušević. 

8. FATIMA
MAŠINOVIÆ, kći Safeta i Ajiše, roðena je 10. jula 1990. godine u Velikoj
Kladuši. Tokom školovanja u Medresi Džemaludin Čaušević isticala se ozbiljnim
odnosom prema nastavi i vannastavnim aktivnostima. Odlična je učenica tokom
cijelog školovanja. Sudjelovala je na takmičenju iz arapskog jezika i na takmičenjima
iz matematike. Poseban afinitet pokazuje za strane jezike. Želi da studira
arapski i engleski jezik. 

9. ESMA
MEZIT, kći Miralema i Ðemile, roðena 28. decembra 1989. godine u Mostaru. Odlična
učenica iz osnovne škole, nastavila sa odličnim uspjehom i u Medresi, iz
razreda u razred, ponašajući se nenametljivo i tiho, u skladu sa zahtjevom
nauka kome se posvetila iskrenog nijjeta. Zato ne čudi što se uključila u
sekciju hifza, radeći marljivo, a rezultat je polovina naučenog Kur'ana. Učeći
Kur'an, nije zapostavila niti jedan drugi segment nastavnog procesa. Učestvovala
je na Internacionalnom takmičenju učača Kur'ana u Zagrebu, kao i bosanskog
jezika i književnosti. U oblikovanju njene islamske ličnosti imala je uticaja
njena porodica, posebno njen otac, imam u Jasenici kod Mostara, odlučan da
islam brani i promovira Islamsku zajednicu na adekvatan način. Esma je učenik
je generacije Karaðoz-begove medrese u Mostaru za školsku 2007./2008. godinu.
Esma želi nastaviti školovanje na nekom od islamskih fakulteta u čemu joj
želimo, uz Božiju pomoć, svaku sreću. 

10. AHIRA
OHRAN, kći Ismeta i Nadžije, roðena
08. jula 1989. godine u Visokom. Stanuje u Liješevi, općina Visoko. Tokom
školovanja u Medresi "Osman ef. Redžović" Ahira je bila primjer meðu učenicama.
Krase je skromnost, marljivost i kolegijalnost. Ima izražene sklonosti prema
jezicima. Postizala je zapažene rezultate i u sportu, posebno u odbojci. Njezin
predani rad i primjerno ponašanje bili su razlogom da je nastavničko vijeće
proglasi učenicom generacije Medrese "Osman ef. Redžović".  

11. ELVEDIN
BEŠLIJA, sin Zehrida i Suade, roðen je 17. februara 1989. godine u Sarajevu.
Stanuje u Kruševu, općina Olovo. Elvedin je staložen, druželjubiv,
komunikativan. Isticao se nesebičnim pomaganjem slabijim učenicima u učenju.
Dobar je sportista. Tokom školovanja u Medresi "Osman ef. Redžović" Elvedin je
pokazao da je discipliniran i veoma odgovoran prema povjerenim zadacima. 

12. EDINA
HODŽIÆ, kći Redžep ef. i Zinete, roðena 09. maja 1989. godine u Gradačcu. Na
školovanje u Medresu dr. Ahmed Smajlović u Zagrebu dolazi iz Slovenije. Tijekom
svoga školovanja, u sva četiri razreda, bila odlična. Prepoznatljiva je po
lijepom odgoju i vrlo pristojnom ponašanju. Bila je član mnogih sekcija i to:
arapske, matematičke, literarne i novinarske. Pune tri godine bila je
voditeljica knjižice ove škole, kao i istaknuta članica zbora škola. 

13. SAJMA
JEREBIČANIN, kći Seljamudina i Zuhre, roðena je 01. oktobra 1989. godine u
Novom Pazaru. Tokom školovanja u Medresi Gazi Isa-beg bila je odlična učenica,
izuzetnog ahlaka i primjer ostalim učenicima. Isticala se kroz učenička
udruženja. Bila je urednica školskog lista Softa. Pohaðala je sekciju arapskog
i engleskog jezika i sekciju Kur'ana. Učestvovala na takmičenju učača Kur'ana u
Zagrebu  i takmičenju iz arapskog i
engleskog jezika, gdje je postigla zapažene rezultate. Prosječna ocjena tokom
školovanja u medresi je 5,00. Planira da nastavi studije na nekom od islamskih
fakulteta. 

14. SAMRA
MURIÆ, kći Raifa i Hurije, roðena 08. decembra 1989. godine u Rožajama.
Primjernog je vladanja i izuzetnog ahlaka. Aktivna u vannastavnim aktivnostima.
Nagraðivana i pohvaljivana više puta. Redovno je učestvovala u debatama koje se
organiziraju unutar škole, kao i smotri recitatora. Posebno se ističe iz
kiraeta. Od prvog razreda osnovne škole odličan je učenik. Medresu Gazi Isa-beg
završava sa prosječnom ocjenom 5,00. Planira da nastavi studije na nekom od
islamskih fakulteta.

www.rijaset.ba