ZAVRŠENO ZASJEDANJE VIJEÆA ZA ISLAMSKU DA'VU

ImageU Sarajevu je u utorak 27. maja 2008. godine, u popodnevnim satima u
hotelu Radon Plaza, održana prigodna svečanost otvaranja 19.
zasijedanja Internacionalnog vijeća islamske da’ve.Svečanosti otvaranja trodnevnog zasijedanja, pored brojnih zvanica, uleme iz Bosne i Hercegovine i svijeta, predstavnika diplomatskog kora, prisustvovali su reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa-ef. Cerić, predsjedavajući Predsjedništva BiH dr. Haris Silajdžić, dr. Muhamed Ahmed Šerif – sekretar Internacionalnog vijeća islamske da’ve i brojni drugi domaći i inostrani visoki gosti.
Na ovoj svečanosti je kazano da je održavanje u Sarajevu 19. zasijedanja Internacionalnog vijeća za islamsku da’vu (misiju) veliko priznanje za Islamsku zajednicu, kao i za cijelu BiH, jer se ova svjetska organizacija islamske misije sa sjedištem u Libiji zalaže za dijalog i suživot meðu narodima i vjerama.
Muhamed Ahmed Šerif, sekretar Internacionalnog vijeća islamske da’ve, naglasio je važnim održavanje zasijedanja u Sarajevu, pogotovu u kontekstu upoznavanja sa iskustvima BiH u prevladavanju konflikata, uspostavljanja suživota i dijaloga meðu različitim zajednicama, što može koristiti svim ljudima.

Wiliam Wendly iz Svjetske konferencije religija za mir govorio je o ulozi religije u uspostavi mira, naglašavajući pozitivan primjer uspostave Meðureligijskog vijeća u BiH i sadašnjih napora da se jedno takvo vijeće uspostavi na Bliskom istoku.
Na svečanom otvaranju, reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić je kazao: “Dobrodošli u Sarajevo, glavni grad Bosne i Hercegovine, simbol koegzistencije civilizacija, kultura i religija kroz vijekove.
Allah Uzvišeni u Kur’ani Kerimu kaže: „I reci: Trudite se! Allah će trud vaš vidjeti, a i Poslanik Njegov i vjernici, i vi ćete biti vraćeni Onome koji zna nevidljivi i vidljivi svijet, pa će vas o onome što ste radili obavijestiti.“ (At-Tawba)
Održavanje 19. zasijedanja Svjetskog vijeća islamske da’ve u Sarajevu historijski je dogaðaj. Velika nam je čast što je Sarajevo domaćin ovom dogaðaju. Ovo je, u isto vrijeme, veliki podsticaj nama u našem nastojanju da očuvamo vjeru islam i islamski identitet u ovoj zemlji.
Moj brate, dr. Muhamed Ahmed Šerif, dopustite mi da izrazim Vama i Vašoj braći u Svjetskoj islamskoj organizaciji za da’vu najtoplije pozdrave i poštovanje. Koristim priliku uputiti, preko Vas, veliku zahvalnost i naklonost voði Muameru El-Gadafiju, voði svjetske islamske Fatih revolucije, koji je potvrdio da je voða u kojeg se možemo uzdati u nastavak njegovog puta na postizanju mira i harmonije u svijetu, koji pati zbog ratova i sukoba čije su žrtve nevini različitih vjera i nacija, naročito u Palestini – kolijevci vjera i u Iraku – kolijevci drevnih civilizacija.
(slika sa radne sjednice)
Svečanom otvaranju 19. zasijedanja Internacionalnog vijeća islamske da’ve prethodila je radna sjednica rukovodstva i članova pomenute organizacije sa predstavnicima islamskih zajednica sa prostora bivše Jugoslavije, pod nazivom Horizonti islamskog kulturnog rada na Balkanu, kojoj su prisustvovali izaslanici predsjednika Mešihata u Makedoniji i sa Kosova, predsjednik Mešihata IZ-e u Crnoj Gori, muftija slovenački Nedžad-ef. Grabus, muftija hrvatske Šefko-ef. Omerbašić, delegacija Mešihata IZ-e u Srbiji, koju su činili: zamjenik predsjednika Mešihata dr. Mevlud-ef. Dudić, beogradsko-novosadski muftija Rešad-ef. Plojović i predsjednik Udruženja uleme Bekir-ef. Makić, te muftije sa prostora Bosne i Hercegovine.
(naša slika)
U toku radnog zasijedanja, predstavnici islamskih zajednica sa Balkana su upoznali članove Internacionalnog vijeća islamske da’ve sa stanjem i problemima muslimana na prostorima sa kojih dolaze i sa najosnovnijim potrebama. Takoðe je bilo riječi i o mogućim oblicima zajedničkog djelovanja na polju promovisanja Allahove dž.š. riječi.
Inače, organizacija Svjetska islamska da’va (misija) je posebna organizacija od opšte koristi, osnovana 1972. godine na osnovu odluke Prvog kongresa islamskog misionarstva koji je održan u Tripoliju 1970. godine.  U okviru ove organizacije djeluje 250 posebnih organizacija i ustanova koje se nalaze na svim kontinentima.
Internacionalno vijeće za islamsko misionarstvo je Izvršni odbor koji ima 36 članova. Član Izvršnog odbora je i reisu-l-ulema dr. Mustafa-ef. Cerić.  
Vijeće se sastaje jednom godišnje, a po potrebi i više puta, radi praćenja rada izvršnih tijela. Izvršna tijela su: Odjel za misionarstvo i islamske centre, Odjel za kongrese, državne organizacije i humanitarnu pomoć, Odjel za istraživanje, informisanje i izdavačku djelatnost i Odjel za investiranje.                  
R.P.