Konkurs za najbolji literarni rad

ImageGlas islama raspisuje Konkurs za najbolji literarni
rad o Srebrenici. Radovi mogu biti u prozi ili u stihu. Radovi ne smiju biti
duži od tri kucane stranice, pisane kompjuterskim slogom Times New Roman,
veličine slova 12, normalan prored.

Radove možete slati
e-mailom, poštom ili ih lično dostaviti u redakciju Glasa islama. Radovi će se
primati najkasnije do 10. jula 2008. godine.

Glas islama će
formirati komisiju za ocjenu radova, a tri najuspješnija ostvarenja će biti objavljena
u našem listu i nagraðena adekvatnim nagradama. Za nagrade su predviðene veoma
interesantne knjige sa islamskom tematikom.